SAMVERKAN

 

BKN är en mötesplats där konsten är i centrum och som erbjuder presentationer och kurser på olika nivåer. I juli 2020 samverkar vi med Ateljérundan och Björköhänget och upplåter våra lokaler till dessa verksamheter.

BKN har en genomströmning av konstnärer vi tar vara på deras kunskaper och arrangerar konstnärssamtal och/eller kurser.

Med start i september kommer vi även hålla kurs/workshop i digitalisering och fotografering. Men innan vi är där har vi lokaler att iordningställa, vill du vara med och hjälpa till kontakta gärna robertsjoblom @ bjorkokonstnod.se. Kanske har du något att donera vi har många förbättringspunkter. I augusti publicerar vi en lista på vad vi behöver.

Vi är angelägna om att fortsätta växa som förening och vi uppskattar om du blir medlem. Genom att vara medlem får du även ett nyhetsbrev. >>>


Mer om föreningen  >>>

Vi samverkar med en rad lokala aktörer, föreningar, företag och privatpersoner.
Björkö Ateljérunda, Medborgarhuset, Hembygdsföreningen, ICA Barometern


Vi bygger nätverk med konstaktörer både i Norrtälje och i landet

Skövde Konstmuseum, Norrtälje Konsthall, Lokal ateljéhus i Norrtälje, Produktionsplatserna.se


Vi samverkar kring kurser och föreläsningar inom områden som konst, samhälle och natur

Lista publiceras i september


Vi är intresserade av att komma i dialog med nya samverkansparter!

Sänd e-post till curator @ bjorkokonstnod.se