Med stöd av:

 

SAMVERKAN

 

BKN är en mötesplats där konsten är i centrum och som erbjuder presentationer och kurser på olika nivåer. I juli 2020 samverkade vi med Ateljérundan och Björköhänget och upplåter våra lokaler till dessa verksamheter.

BKN har en genomströmning av konstnärer vi tar vara på deras kunskaper och arrangerar konstnärssamtal och/eller kurser. Under senare delen av hösten har detta pga pandemin övergått till digital verksamhet som tex BKN SHOWROOM >>>

Vi är angelägna om att fortsätta växa som förening och vi uppskattar om du blir medlem. Genom att vara medlem får du även ett nyhetsbrev. >>>

Läs vidare om pilot-projektet och relationen till landsbygdsutveckling >>>

Vi samverkar med en rad lokala aktörer, föreningar, företag och privatpersoner.
Björkö Ateljérunda, Björköhänget, Björkö-Arholma Hembygdsföreningen, Kyrkbyn, Medborgarhuset, Björkö-Arholma Kyrka Villa Violet, ICA Barometern


Vi bygger nätverk med konstaktörer både i Norrtälje och i landet

Skövde Konstmuseum, Norrtälje Konsthall, Lokalen Kulturverkstad, Res Artis, Konstpool, i-Portunus, Air SV, Galleri Idi mf


Vi har två expertgrupper

BRAINS

LOKALT


Vi samverkar kring kurser och föreläsningar inom områden som konst, samhälle och natur

Avvaktar pga pandemin med att inleda samverkan. Vi har varit i dialog med en rad aktörer bland dem Skapande skola i Norrtälje kommun.


Vi är intresserade av att komma i dialog med nya samverkansparter!

Sänd e-post till föreningens ordförande och BKNs curator: info @ bjorkokonstnod.se