Med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Leader Stockholmsbygd och BKN (extern webbsida) >>>

KONSTEN OCH DET LOKALA I SYNERGIBjörkö där havet möter skogen!

Björkö i Norrtälje kommun har ett rikt föreningsliv. Lokalt boende hade en tanke om att det skulle kunna bli mer liv och kraft i bygden om den tomma skolan blev en plats för konstproduktion. Under perioden juli 2020 - november 2021 har det varit en rad konstprojekt, öppen ateljé, kurser, föreläsningar, utställningar och video presentationer,. Över 45 gästande konstnärer som många har gjort verk i samverkan med personer i närområdet. Noden har blivit en aktiv plats på Björkö och som når ut i världen  Projektet Björkö Konstnod är ett initiativ av föreningen Björkö Konstnod. Projektet har med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling givits möjlighet till ett unikt projekt där lokala behov och konsten möts.


Lokal kraft och resurser

Möjligheten är baserad i en resursstark byggd där föreningar, företag och den lokala och internationella konstvärlden möts, den gamla skolan lever upp igen. Här blandas personer med olika ursprung och ålder, kompetenser och erfarenheter utväxlas. I lokalerna är det huvudsakligen produktionsplatser för konstnärer men medlemmar har tillgång till co-working plats, digitalstudio (vlog, pod, överföring från digitala band till usb minne/hårddisk/dator, digitalisering av diabilder, negativ mm), träverkstad, mörkrum och vävstål. Förboka genom att e-posta curator @ bjorkokonstnod.se.

Som del av samverkan har en gemensam satsning gjorts utifrån temat "AV BERG" . Detta tillsammans med Björkö-Arholma Sjömannaförening, Björkö-Arholma hembygdsförening, medborgarhuset och Väddö försalmling. Det har varit  konstproduktioner, föreläsningar, vandringar, informationsmaterial, deltagande i Nationella kulturavsdagen mm det hela avslutas med en utställning på Björkö Konstnod i juli 2022

Föreningen rådgör kontinuerligt med så väl Leader Stockholmsbygd som Jordbruksverket om hur verksamheten ska kunna uppfylla sina mål trots inverkan av pandemi.  Det har varit en lärorik period och föreningen har lyckats hålla programpunkter genom att anpassa efter rådande direktiv, mycket tack vara den digitala resurs som föreningen kunnat införskaffa genom projektet.

Projektet kommuniceras via facebook.se/bjorkokonstnod, medlemsutskick, anslag på informationstavlor för föreningar (Björkö, Älmsta, Norrtälje) och via bjorkokonstnod.se. Informations utbyte sker även med föreningslivet på Björkö samt konstscenen. BKN har även haft förmånen att finnas med i artiklar i tex Norrtälje Tidning, Skärgården och DN.


Kort historik

1 juli 2020 blåstes åter liv i Björkö-Arholma skola. Föreningen fick tillträde till lokalerna och under två intensiva veckor tömdes och städades husen. En efter en öppnades ateljéerna. Grunden till omställningen av fastigheterna genomfördes via lokal samverkan, det städades, slängdes, målades och fixades i utemiljö. Föreningen hade bildats i mars 2020.

Den 18 juli 2020 började första konstnärerna arbeta i de nyinrättade ateljéerna. Björkö Ateljérunda blev först att använda den fd gymnastiksalen då för en samlingsutställning. I augusti-december välkomnades lokalsamhället till öppna ateljéer, performance, konst för förskolan, konstnärspresentationer, konstnärsmiddagar och korvgrillning på gårdsplanen.
I början av november stod det klart att Europeiska jordbruksfonden och Leader Stockholmsbygd ger nästan 500 000 till pilotprojektet för Björkö Konstnod.

I mitten av november skärptes de nationella pandemireglerna ytterligare. Dels genom ordningslagen men även som generell uppmaning. Nuvarande nationella pandemidirektiv gör att det är svårt att i full skala bedriva de programverksamheten.

I maj 2021 beslutade Leader Stockholmsbygd att bevilja en förlängning av BKN pilot i ytterligare 19 månader från juni 2021, föreningen inväntar beslut från Jordbruksverket.


Aktivieter, deltagande i konvent mm
 • Samtalet genom fotografiet, 6 november
 • Samtalet i Konsten, 26 oktober
 • Konstkurs, ledare Åsa Öhrn, 8-10 oktober  >>>
 • Folder trycks upp för distribution i samband med Supermarket Artfair till nationella och internationella gallerier/konstnärer.
 • Studiebesök/planeringsdag med Patricio Salinas, fotograf om mörkrummets framtid
 • Studiebesök/dialogmöte,  Norrtälje kommuns representanter för Skapande Skola och Kultursekreterare, 21 sept
 • Norrtälje tidning gör stor artikel om temat "AV BERG"
 • Landsbygdsutvecklings dag i Norrtälje,  Landdsbygdsforum14 sept
 • Affisch till Landsbygdsutvecklingsdagen, designas och trycks upp, sept
  placeras även på relevanta anslagstavlor på Björkö och i Älmsta.
 • Deltagande i Kulturarvsdagen i samverkan med övriga föreningslivet på Björkö, 12 sept
 • Öppna ateljéer 11 sept
 • Sista ateljén töms på skolböcker, totalt 7 ateljéer och 5 delade rum med olika utrustning så som träverkstad, mörkrum, digital studio mm
 • Videoprogram, Crystal Sound Project feat Åsa Öhrn, 31 augusti
 • Vernissage, Kollagekursen, 25 augusti
 • Studiebesök/presentation vid BKN, Bygdegårdarnas riksförbund, sektion Stockholm, 14 juli
 • Stormöte, 14 augusti
 • Årsmöte i den ideella föreningen Björkö Konstnod
 • Husmanskonst, folkfest med elektronisk musik och  nya skulpturer i parkområdet, 14 augusti

  Gemensam länk för sektionen nedan, juli >>>
 • QR spår gul=tillfälliga skulpturer, blå= Friendly Parasite, röd= allt som ej är på tomten.
 • Sommargalleri, Utställning Klas Nyberg och Naomi Nowak (Juli)
 • Samverkan,  Björkö-Arholma Hembygdsförening, Ateljérundan Björkö (utställning)
 • Samverkan,  Björkö-Arholma Hembygdsförening), Björköhänget (konstkurser)
 • Donation Mörkrum/fotolabb, juni
 • Donation verktyg och konstnärsmaterial, juni
 • Projektbidrag, förstudie permanent verksamhet vid Björkö Konstnod genom Region Stockholm.
 • Fixar dag med resursgruppen, juni
 • Besked om bifall i ansökan om förstudie från Region Stockholm, juni 2021
 • Täljkurs i samproduktion med Studiefrämjandet och kursledare Cilla Bondefeldt, april 2021
 • Friluftsutställning, mars 2021 >>>
 • Cykelkök, mars 2021 >>>
 • Samverkan Björkö-Arholma kyrka, Gestaltningsworkshops (5 st) (nov 2020-nov 2021)  >>>
 • Samverkan Björkö-Arholma hembygdsförening (nov-) >>>
 • Samverkan, Kyrkbyn, feb 2021 (nov-)  >>>
 • Konstnärer >>>
 • Öppna ateljéer, exempel 2020   >>>
 • Videogram (nyhetsbrev),  >>>
 • Digitalstudio (tutorials/manualer) >>>
 • Basket >>>
Föreningen Björkö Konstnod hade en rad konstnärspresentationer, performance, öppnaateljéer, utställningar, lokalbearbetning mm under perioden juni-november 2020. Detta före det att jordbruksverket officellt godkänt projektet och det ekonomiska stödet utbetalades till föreningen.
 • Foto: Jesper Nyrén
 

"Konstnoden har blivit ett kulturcentrum där konstnärer från en rad olika länder arbetar under perioder.

– Vi hamnar på en karta, man skapar ett kulturmoln över hela kommunen, med människor från hela världen. Men allt går hand i hand, professionella kulturutövare, amatörer och föreningsliv...  Vi behöver en stark professionell kultur i kommunen"

Per Lodenius kommunalråd i Norrtälje (artikel Norrtelje Tidning, okt 2021)


Robert Sjöblom, hedersordförande i BKN; "Vår curator Anna Viola Hallberg ser till att skapa samarbetsmöjligheter som sammanför det lokala perspektivet och konstnärernas energi och kunskap."

 

_ _ _

Kontakt personer:

Jesper Nyren, Ordförande föreningen Björkö Konstnod

Robert Sjöblom, Hedersordförande samt Kassör i föreningen Björkö Konstnod

Anna Viola Hallberg, Curator ledamot i Björkö Konstnod

Formaterat: forefternam@bjorkokonstnod.se (ö ersätts med o)

. . .

BJÖRKÖ KONSTNOD
Simpnäsvägen 739 SE-764 53 Björkö
info @ bjorkokonstnod.se

Föreningen Björkö Konstnod         BKNs  GDPR policy