Med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Leader Stockholmsbygd om BKN (extern webbsida) >>>

KONSTEN OCH DET LOKALA I SYNERGI

Björkö där havet möter skogen!
Projektet Björkö Konstnod är ett initiativ av föreningen Björkö Konstnod. Projektet har med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling givits möjlighet till ett unikt projekt där lokala behov och konsten möts. Detta sker i samarbete med folk från bygden, dess föreningar, företag och den regionala och nationella konstvärlden och den gamla skolan lever igen. Här bland folk på bygden, unga som gamla, finns många olika kompetenser och erfarenheter. Föreningslivet, företagare, fastboende och fritidsboende i alla åldrar hittar utvecklingsmöjligheter i Björkö Konstnod. För att stärka det lokala ägandeskapet arbetar vi i olika arbetsgrupper.
Den entusiasm som vi redan nu kan se i och runt Björkö Konstnod ger ny kraft åt vår ö, skapar innovationer och ingjuter framtidstro. Projektperioden, inom ramen för Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader Stockholmsbygd, är från 1 juli 2020 t o m december 2022. Därefter planerar vi för en fortsatt verksamhet.


Lokal kraft och resurser

Möjligheten är baserad i en resursstark byggd där föreningar, företag och den lokala och internationella konstvärlden möts, den gamla skolan lever upp igen. Här blandas personer med olika ursprung och ålder, kompetenser och erfarenheter utväxlas. I lokalerna är det huvudsakligen produktionsplatser för konstnärer men medlemmar har tillgång till co-working plats, digitalstudio (vlog, pod, överföring från digitala band till usb minne/hårddisk/dator, digitalisering av diabilder, negativ mm), träverkstad, mörkrum och vävstål. Förboka genom att e-posta curator @ bjorkokonstnod.se.

Som del av samverkan har en gemensam satsning gjorts utifrån temat "AV BERG" . Detta tillsammans med Björkö-Arholma Sjömannaförening, Björkö-Arholma hembygdsförening, medborgarhuset och Väddö försalmling. Det har varit  konstproduktioner, föreläsningar, vandringar, informationsmaterial, deltagande i Nationella kulturavsdagen mm det hela avslutas med en utställning på Björkö Konstnod i juli 2022.

Föreningen rådgör kontinuerligt med så väl Leader Stockholmsbygd som Jordbruksverket om hur verksamheten ska kunna uppfylla sina mål trots inverkan av pandemi.  Det har varit en lärorik period och föreningen har lyckats hålla programpunkter genom att anpassa efter rådande direktiv, mycket tack vara den digitala resurs som föreningen kunnat införskaffa genom projektet. Projektet kommuniceras via facebook.se/bjorkokonstnod, medlemsutskick, anslag på informationstavlor för föreningar (Björkö, Älmsta, Norrtälje) och via bjorkokonstnod.se. Informations utbyte sker även med föreningslivet på Björkö samt konstscenen. BKN har även haft förmånen att finnas med i artiklar i tex Norrtälje Tidning, Skärgården och DN.


Värdskap & ateljéer
Nu är åtta ateljéer i gång (varav en är för presentationer/workshop) men lokaler behöver tillsyn med gemensamma krafter går det lätt om vi blir ett gäng går det lätt. Vill du vara delaktig? Kontakta föreningens ordförande Jesper Nyrén. jespernyren @ bjorkokonstnod.se

Det är lätt att nå Björkö kommunalt från hela regionen och inflödet av skapande och nyfikna konstnärer bidrar till nya spännande kontakter med ön. BKN har under 2020-22 haft besök av konstnärer från regionen, resten av Sverige samt några långväga från bl a Japan, Bulgarien, Frankrike, Tyskland och USA.


Kontakt personer:

Jesper Nyren, Ordförande

Robert Sjöblom, Hedersordförande samt Kassör

Anna Viola Hallberg, Curator, ledamot 


Formaterat: forefternamn@bjorkokonstnod.se (ö ersätts 

"Konstnoden har blivit ett kulturcentrum där konstnärer från en rad olika länder arbetar under perioder.

– Vi hamnar på en karta, man skapar ett kulturmoln över hela kommunen, med människor från hela världen. Men allt går hand i hand, professionella kulturutövare, amatörer och föreningsliv...  Vi behöver en stark professionell kultur i kommunen"

Per Lodenius kommunalråd i Norrtälje (artikel Norrtelje Tidning, okt 2021)


Robert Sjöblom, hedersordförande i BKN; "Vår curator Anna Viola Hallberg ser till att skapa samarbetsmöjligheter som sammanför det lokala perspektivet och konstnärernas energi och kunskap."

Ateljéverksamheten kallas AiR och PROD BKN. Utställningsdelen går under namnet HYBRID by BKN. 

Sidhuvudet håller föreningens officiella logotyp. (utan lodjur) 

 

Affisch framtagen för landsbygdsutvecklings dagen i Norrtälje 2021

Kort historik

1 juli 2020 blåstes åter liv i Björkö-Arholma skola. Föreningen fick tillträde till lokalerna och under två intensiva veckor tömdes och städades husen. En efter en öppnades ateljéerna. Grunden till omställningen av fastigheterna genomfördes via lokal samverkan, det städades, slängdes, målades och fixades i utemiljö.

Den 18 juli 2020 började första konstnärerna arbeta i de nyinrättade ateljéerna. Björkö Ateljérunda blev först att använda fd gymnastiksalen för en samlingsutställning. I augusti-november välkomnades lokalsamhället till öppna ateljéer, performance, konst för förskolan, konstnärspresentationer, konstnärsmiddagar och korvgrillning på gårdsplanen.
I början av november 2020 stod det klart att Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och Leader Stockholmsbygd bidrar med nästan 500 000 till pilotprojektet för Björkö Konstnod, även Norrtälje kommun bidrar med hyresrabatter. Projektet har därefter förlängts t o m december 2022 med utökad budget på ca 1,5 miljoner från EJFLU samt fortsatt hyresrabatt från kommunen.

Björkös position har ytterligare stärkts genom att IASPIS (Konstnärsnämnden) samverkar med föreningen och kan i augusti 2022 erbjuda fyra internationella konstnärer arvode utöver ateljé via projektet.

Aktivieter, deltagande i konvent mm
(Egna arrangemang ha lagts ut som fb event och affischerats lokalt)
 • Invigning Jody Wood, Skövde Konstmuseum, 14 april
 • Konstkurs med Åsa Öhrn, 9-10 april
 • Utställning 3 nya verk av 

  Daniel Torarp,  Yi Wen Chen, Agenor Martines, 1-3 april

 • Konst och magi, Utställning & Öppet hus, samt fågelhålksverkstad, 26 feb 2022 >>>
 • Planerings möte med Medborgarhuset/Bygdegården, utställning 2022 Havet som, omger oss, 23 feb
 • Mira Aasma med musiker, I Per Andersgården/Björkö-Arholma Hembygdsförening (inspelning), feb
 • Strindberg och Ibsen, segment ur en nyskriven pjäs av Creus medverkande även Robert Sjöblom och Åsa Öhrn. Dokumentär kortfilm 3 frågor om Sverige, 6 feb 2022.  Lokal: Medborgarhuset
 • Invigning av Kvadrennalen, 11 jan 2022
 • Samverkan med Björkö Landsbygdutveckling, konsultation webbsida, okt-dec
 • Julmarknad - Öppen ateljé + performances, 27 nov
 • Samtalet genom fotografiet, 6 november
 • Mörkervandring till Stenbrottet 30 oktober >>>
 • Samtalet i Konsten, 26 oktober
 • Konstkurs, ledare Åsa Öhrn, 8-10 oktober >>>
 • Folder trycks upp för distribution i samband med Supermarket Artfair till nationella och internationella gallerier/konstnärer.
 • Studiebesök/planeringsdag med Patricio Salinas, fotograf om mörkrummets framtid
 • Studiebesök/dialogmöte, Norrtälje kommuns representanter för Skapande Skola och Kultursekreterare, 21 sept
 • Qr-spår Stenbrottet, film om stenbrottets historia. Skylt + film >>>
 • Norrtälje tidning gör stor artikel om temat "AV BERG"
 • Landsbygdsutvecklings dag i Norrtälje, Landdsbygdsforum14 sept
 • Affisch till Landsbygdsutvecklingsdagen, designas och trycks upp, sept
  placeras även på relevanta anslagstavlor på Björkö och i Älmsta >>>
 • Deltagande i Kulturarvsdagen i samverkan med övriga föreningslivet på Björkö, 12 sept
 • Öppna ateljéer 11 sept
 • Sista ateljén töms på skolböcker, totalt 7 ateljéer och 5 delade rum med olika utrustning så som träverkstad, mörkrum, digital studio mm
 • Videoprogram, Crystal Sound Project feat Åsa Öhrn, 31 augusti
 • Vernissage, Kollagekursen, 25 augusti
 • Studiebesök/presentation vid BKN, Bygdegårdarnas riksförbund, sektion Stockholm, 14 juli
 • Stormöte, 14 augusti
 • Årsmöte i den ideella föreningen Björkö Konstnod
 • Husmanskonst, folkfest med elektronisk musik och nya skulpturer i parkområdet, 14 augusti  
 • Sommarprogram, juli, 2021 >>>
 • QR spår gul=tillfälliga skulpturer, blå= Friendly Parasite, röd= allt som ej är på tomten.
 • Sommargalleri, Utställning Klas Nyberg och Naomi Nowak (Juli)
 • Samverkan, Björkö-Arholma Hembygdsförening, Ateljérundan Björkö (utställning)
 • Samverkan, Björkö-Arholma Hembygdsförening), Björköhänget (konstkurser)
 • Donation Mörkrum/fotolabb, juni
 • Donation verktyg och konstnärsmaterial, juni
 • Projektbidrag, förstudie permanent verksamhet vid Björkö Konstnod genom Region Stockholm.
 • Fixar dag med resursgruppen, juni
 • Besked om bifall i ansökan om förstudie från Region Stockholm, juni 2021
 • Täljkurs i samproduktion med Studiefrämjandet och kursledare Cilla Bondefeldt, april 2021
 • Friluftsutställning, mars 2021 >>>
 • Cykelkök, mars 2021 >>>
 • Samverkan Björkö-Arholma kyrka, Gestaltningsworkshops (5 st) (nov 2020-nov 2021) >>>
 • Samverkan, Kyrkbyn, feb 2021 (nov-)  >>>
 • Konstnärer >>>
 • Öppna ateljéer, exempel 2020  >>>
 • Videogram (nyhetsbrev),   >>>
 • Digitalstudio (tutorials/manualer I länk), co-working, bordtennisbord, studio 28 >>>
 • Basket, gårdsplanen >>>

. . .

BJÖRKÖ KONSTNOD
Simpnäsvägen 739 SE-764 53 Björkö
info @ bjorkokonstnod.se

Föreningen Björkö Konstnod         BKNs  GDPR policy