SAMVERKAN
Björkö-Arholma kyrka och Björkö Konstnod

 

UTLYSNING: 13 mars Walk and Talk + Workshop BKN-Stenbrottet-BKN

>>> EVENTET 13/3 ÄR FULLTECKNAT! <<<
Är du intresserad av andra gestaltnings workshops sänd epost till curator@bjorkokonstnod.se
I ämnesraden skriv gestaltning. Vi lägger då till din epost till vår lista för kommande evenemang. Enligt BKNs GDPR policy.

Kanske minns några av er att det stod en stor tall framför entrén till Björkö Arholma kyrka. Tillsammans med konstnärer från Björkö Konstnod skissar vi nu på ett förslag för platsen där trädet stod, mitt i rundeln.

Markägaren till Stenbrottet har givit oss tillåtelse att hämta material därifrån för att bygga ett minnesmärke som också ska fungera som en plats där vi alla kan sätta lyktor.

Vill du vara med i gruppen som skissar på denna plats? Då är du varmt välkommen att vara med på en workshop under ledning av konstnär och arkitekt Aurike Quintelier. Tillsammans kommer vi att skissa på olika lösningar ute vid Stenbrottet där materialet finns. Vi testar olika formgivningar och inplacering av lyktor.  När det blir varmare ute siktar vi på att förverkliga projektet framför Björkö Arholma kyrka.

Vi promenerar till och från Stenbrottet i grupp och det ger oss möjlighet att påbörja designprocessen.
En inspirerande och vänlig dag i mötet mellan konst och tro!

Samling: Björkö Arholma kyrka, för gemensam promenad i lugn takt
Datum: 13 mars, 2021
Tid: 3-3 1/2 timma,
Samling: kl: Kl 11.00 (Åter Björkö Arholma kyrka 14.00- 15.00)
Avgift: ingen

Övrigt: Inga speciella förkunskaper krävs! Begränsat antal platser, endast föranmälan!

Medtag gärna:
- Matsäck och något att sitta på.
- Kläder för väder och vind.
- Penna, måttband eller tumstock.
- Arbetshandskar eftersom vi även skissar med stenblock.


Varmt välkomna,
Camilla Karlsson, församlingspedagog, Björkö Arholma kyrka
Anna Viola Hallberg, curator, Björkö Konstnod

Frågor & anmälan sändes till: camilla.karlsson@svenskakyrkan.se

Arrangörerna tillser att dagen avlöper i linje med rådande pandemiregler. Totalt max 8 deltagare.

Björkö Arholma kyrka >>>
Björkö Konstnod  >>>

- - -

-> Processbaserad visions display på BKN under Feb och Mars i galleri Vestibul.

- - -

-> Skiss på verk för placering framför Björkö-Arholma kyraka av Aurike Quintelier och Alexandra Kostrubala (februari, 2021)

- - -

-> Under hösten 2020 öppnades tanken upp för samverkan mellan BKN och Björkö-Arholma kyrka.
GESTALTNINGSWORKSHOP (del1), 13 mars 2021
Noter från första samverkan kring möjlig gestaltning framför Björkö-Arholma Kyrka.

Arbetstitel: Ljusbäraren

Plats: utanför kyrkporten finns en rondell som i sin tur är placerad i en droppformad gräsbetäckt form. Rondellen är till hälften täckt med blåbär, ljung, lingon mm. Den andra halvan är uppbruten jord och sten efter en rotvälta.

Rondellen är ca 6 meter i diameter och har ett fall på ca 75 cm.

Droppformen, kilformen ned mot vägen och den större rundningen strax ovan rondellen. Längsta sträckan är ca 21 meter och bredden här är ca 8 meter.

Gestaltning: huvudsakligen material från fd Finnala stenbrott (mörkgrå, granit). önskan är att kunna placera ljus bland stenblocken.


Hållpunkter från dagen:

Presentationsrunda, information från Camilla Karlsson och Anna Viola Hallberg.
1. Inventering av platsen, växtlighet, befintliga former och mått/avstånd.

2. Platsens funktion, under promenaden till och från stenbrottet låg fokus på platsens funktion, dess historia och idéer för framtida gestaltning.

3. Vid stenbrottet gjordes materialorientering dvs vikt, format, storlek, uppskattning av volym etc. Här gjordes även en sondering av olika resurser då det kommer till det fysiska arbetet, transporter etc.

4. Slutligen sammanställning av processväggen på BKN, där det går fint att följa arbetet. Feb-April 2021.

5. Nästa workshop inom 2-3 veckor. Då möte kring andra material, växtlighet, sjösten mm.

Uppgifter inför nästa workshop:

- BKN samlar arbetsmaterialet till en processvägg i galleri Vestibul, och tillser att planskissen på området tillkommer enligt utförd mätning och inventering.
- Kyrkogruppen undersöker numerologi inom kyrkan samt försöker få fram direktiv om önskat detaljinnehåll i handlingarna som ska gå vidare till beslutsfattande enheter inom Svenska kyrkan.

Arbetsgruppen består av kyrkogruppen (boende på Björkö) + olika konstnärer från BKN


Ytterligare 4 gestaltningsworkshops genomfördes och resultatet blev ett bifall av beslutande instans inom Svenska Kyrkan. Gestaltningen av platsen framfrör kyrkan kan igångsättas.


Klicka på en bild nedan så öppnar sig bildspelet.

Musikprojekt (april 2021)

->
Paris baserade bilyana furnadzhieva & Viktor Benev samverkar med Stockholms baserade Åsa Öhrn och kommer att göra ljudupptagningar i Björkö Arholma kyrka.

bjorkokonstnod.se

Björkö Konstnod, Simpnäsvägen 739, SE-76453 Björkö