SAMVERKAN
BKN  - BJÖRKÖ-ARHOLMA KYRKA


Musikinspelning (april 2021)

-> Paris baserade bilyana furnadzhieva & Viktor Benev samverkar med Stockholms baserade Åsa Öhrn


Minnesplats/Monument (feb-april 2021), möjlig gestaltning

-> 13 mars Walk and Talk + Workshop BKN-Stenbrottet-BKN

Kanske minns några av er att det stod en stor tall framför entrén till Björkö-Arholma kyrka. Tillsammans med konstnärer från Björkö Konstnod skissar vi nu på ett förslag för platsen där trädet stod, mitt i rundeln.
Markägaren till Stenbrottet har givit oss tillåtelse att hämta material där ifrån för att bygga ett minnesmärke som också ska fungera som en plats där vi alla kan sätta lyktor.
Vill du vara med i gruppen som skissar på denna plats? Då är du varmt välkommen att vara med på en workshop under ledning av konstnär och arkitekt Aurike Quintelier. Tillsammmans kommer vi att skissa på olika lösningar ute vid Stenbrottet där materialet finns. Vi testar olika formgivningar och inplacering av lyktor.  När det blir varmare ute siktar vi på att förverkliga projektet framför Björkö-Arholma kyrka.
Vi promenerar till och från Stenbrottet i grupp och det ger oss möjlighet att påbörja design processen.
En inspirerande och vänlig dag i mötet mellan konst och tro!

Samling: Björkö Konstnod (Simpnäsvägen 739) , för gemensam promenad i lugn takt
Datum: 13 mars, 2021
Tid: 3-3 1/2 timma,
Samling: kl: Kl 11.00 (Åter BKN 14.00- 15.00)
Arrangörerna tillser att dagen avlöper i
linje med rådande pandemiregler.

- - -

-> Processbaserad visions display på BKN under Feb och Mars i galleri Vestibul.

- - -

-> Skiss på verk för placering framför Björkö-Arholma kyraka av Aurike Quintelier och Alexandra Kostrubala

- - -

-> Under hösten 2020 öppnades tanken upp för samverkan mellan BKN och Björkö-Arholma kyrka.
bjorkokonstnod.se

Björkö Konstnod, Simpnäsvägen 739, SE-76453 Björkö