BKN har en utvecklad pandemipolicy och följer nationella  (och regionala) riktlinjer.

Som del i detta har  några  ateljéer tillsatts med lång framförhållning och några med  kortare varsel
detta för att kunna vara flexibla i relation till ev nya regelverk och rekommendationer.

SV/EN

BJÖRKÖ KONSTNOD (BKN)
BKNs kärnverksamhet kretsar kring produktionsplatser. Det finns perioder då det, under en begränsad tid, är stimulerande med miljöombyte eller större ateljé. BKN vänder sig till svenska och internationella yrkesverksamma konstnärer i de fall då våra lokaler är lämpade för diciplinen. I viss omfattning kan även plats upplåtas som instegsateljé under begränsad tid. BKN samverkar med lokalsamhället på Björkö och genom detta finns ytterligare resurser att tillgå.

Är du intresserad av plats vid BKN (AIR eller PRO) kontakta:
curator @ bjorkokonstnod.se 

För övriga frågor om föreningen vänligen adressera dem till föreningens ordförande: info @ bjorkokonstnod.se


 • BKNs har tre verksamhetsben: projektateljéer, residens och program.
 • BKN välkomnar konstnärer som arbetar med olika sorters medier, inom olika discipliner och konstområden.
 • Föreningen Björkö Konstnod står som värd för verksamheten som är möjliggjord via samverkan med Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader Stockholmsbygd och Norrtälje kommun. Nuvarande stödperiod löper till och med maj 2021, dvs enligt  pilotprojektet. Mer om pilotprojektet  >>>
 • Föreningen leds av styrelsen samt en curator och drivs av tre arbetsgrupper. Det mesta arbetet är ideellt.
 • BKN arbetar aktivt med demokratisynen med speciell tonvikt på yttrandefrihet och deltagande.
 • Produktionsplatser finns i två olika versioner: Gästateljéprogrammet även kallat AiR BKN (konstnären nyttjar lokalerna utan att betala hyra, detta gör tredjepart) och PROD BKN (konstnären nyttjar lokalerna och betalar hyra).  Till och med maj är det Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader Stockholmsbygd som står för hyra övriga kostnader hamnar på föreningen detta gör att konstnärer betalar 400 kr per person i service avgift oavsett längd. För såväl AiR BKN som PROD BKN förutstätts medlemsskap i föreningen Björkö Konstnod 100 kr.
 • BKN är inrymt i två hundraåriga fd skolbyggnader samt skolgård .
 • BKN ingår i nätverket ResArtis.
 • BKN är beläget på Björkö i Norrtälje kommun, Region Stockholm.

Jag är konstnär och vill veta mer om ateljéerna vid BKN

PANDEMI POLICY

BKN följer nationella riktlinjer.  Konstnärerna håller avstånd. Lokalerna ventileras flitigt och vi är noga med ytrengöring. (Det gäller även tekniken som vi erbjuder). Vi har enskilda toaletter, använder köket växelvis, men mest är vi i våra ateljéer.

Mer om Björkö  >>>


Sidhuvudet har föreningen Björkö Konstnods logotyp.
Mot svart bakgrund ovan logotyper för residens respektive produktionsplatser.

Video om bilyana furnadzhieva arbete vid AiR BKN. Musik: Viktor Benev

Ovan: Verk av Christoph Mügge utvecklat på BKN
Nedan: Verk av Aurike Quintelier

PROGRAM/SHOWROOM/GALLERI VESTIBUL

Programverksamheten är på grund av pandemin i stort sett vilande då det gäller besök på BKN. . Vissa undantag görs för arbete i den Ateljé 28, dvs co-working/digitalstudio. I övrigt publicerar vi material i BKNs digitala showroom. I begränsad omfattning har vi öppnat galleri Vestibul.

 • Showroom 2020  >>>
 • Intro lokaler >>>

. . .

BJÖRKÖ KONSTNOD
Simpnäsvägen 739 SE-764 53 Björkö
info @ bjorkokonstnod.se

BKN är medlem i: