BKN har en utvecklad pandemipolicy och följer nationella  (och regionala) riktlinjer. Som del i detta har tillsatt några få ateljéer med lång framförhållning men har ett antal som vi tillsätter med kortare varsel detta för att kunna vara flexibla i relation till ev nya regelverk och rekommendationer.

SV/EN

BJÖRKÖ KONSTNOD (BKN)
BKNs kärnverksamhet kretsar kring produktionsplatser. Det finns perioder då det, under en begränsad tid, är stimulerande med miljöombyte eller större ateljé. BKN vänder sig till svenska och internationella yrkesverksamma konstnärer i de fall då våra lokaler är lämpade för diciplinen. I viss omfattning kan även plats upplåtas som instegsateljé under begränsad tid. BKN samverkar med lokalsamhället på Björkö och genom detta finns ytterligare resurser att tillgå.

Är du intresserad av plats vid BKN (AIR eller PRO) kontakta:
curator @ bjorkokonstnod.se 

För övriga frågor om föreningen vänligen adressera dem till föreningens ordförande: info @ bjorkokonstnod.se


 • BKNs har tre verksamhetsben: projektateljéer, residens och program.
 • BKN välkomnar konstnärer som arbetar med olika sorters medier, inom olika discipliner och konstområden.
 • Föreningen Björkö Konstnod står som värd för verksamheten som är möjliggjord via samverkan med Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader Stockholmsbygd och Norrtälje kommun. Nuvarande stödperiod löper till och med maj 2020, dvs enligt  pilotprojektet. Mer om pilotprojektet  >>>
 • Föreningen leds av styrelsen samt en curator och drivs av tre arbetsgrupper. De mesta arbetet är ideellt.
 • Produktionsplatser finns i två olika versioner: Gästateljéprogrammet även kallat AiR BKN (konstnären nyttjar lokalerna utan att betala hyra, detta gör tredjepart) och PROD BKN (konstnären nyttjar lokalerna och betalar hyra).  Till och med maj är det Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader Stockholmsbygd som står för hyra övriga kostnader hamnar på föreningen detta gör att konstnärer betalar 400 kr per person i service avgift oavsett längd. För såväl AiR BKN som PROD BKN förutstätts medlemsskap i föreningen Björkö Konstnod 100 kr.
 • BKN är inrymt i två hundraåriga fd skolbyggnader samt skolgård .
 • BKN ingår i nätverket ResArtis.
 • BKN är beläget på Björkö i Norrtälje kommun, Region Stockholm.

ATELJÉER

 • Det går att söka till AiR BKN, via specifika utlysningar som listas på webbsidan i nyhetsbrev och på ResArtis.
 • Det går att hyra projektateljé, PROD BKN från maj 2021 (1 vecka - 4 månader).
 • Ateljéerna, om ej annat angivet, används växelvis som AiR BKN / PROD BKN.
 • Wifi i båda byggnaderna (fiberbaserad, i vissa utrymmen finns även ethernet uppkoppling).

Huvudbyggnad
 • Ateljé 1 a, 25 kvm >>>
 • Ateljé x, ca 55 kvm ( tre 2 flexibla rum + 1 förråd, kan användas separat och/eller kombineras med ateljé 1 eller 3)
 • Ateljé 3, 67 kvm >>>
 • Ateljé 35, 76 kvm >>>
 • Ateljé x 15 kvm
 • Verkstad, trä/metall/måleri (skölj och utsug) >>>
 • Galleri Vestibul väggyta: ca 30 kvm
 • I huvudbyggnaden finns kök (2 spisar med ugn, 2 kyl/frys, 1 diskbänk, samt förvaring av torrvaror per konstnär, återvinningskärl), dusch, toaletter och tvättmaskin.

  Öppnar 2021:
 • Studio xx 12 kvm
 • Bike kitchen BKN/Cykel kök BKN >>>

Annex
 • Studio 22, 37+5+15 (PROD BKN) kvm >>>
 • Studio 28,  63 kvm, Digitalstudio & co-working plats  (och bordtennis) >>>

  I annexet finns plats för att:
  Scanna diabilder eller negativ.
  Digitalisera VHS material (om du har egen kamera) mm.
  Micro 4 k kamera, med ljus (fast och portabelt), ljud (usb mic + trådlösa, ipad mic) detta kan användas för bla Pod cast, V-log, video,  fotografering av konstnärer och medlemmar. Kanske behöver din Björkö förening en presentations video eller en pod?

Jag är konstnär och vill veta mer om ateljéerna vid BKN

Video om bilyana furnadzhieva arbete vid AiR BKN. Musik: Viktor Benev

Sidhuvudet har föreningen Björkö Konstnods logotyp.
Mot svart bakgrund ovan logotyper för residens respektive produktionsplatser.

Ovan: Verk av Christoph Mügge utvecklat på BKN
Nedan: Linus Krantz om arbete producerat på BKN

PANDEMI POLICY

BKN följer nationella riktlinjer.  Konstnärerna håller avstånd. Lokalerna ventileras flitigt och vi är noga med ytrengöring. (Det gäller även tekniken som vi erbjuder). Vi har enskilda toaletter, använder köket växelvis, men mest är vi i våra ateljéer.

PROGRAM/SHOWROOM/GALLERI VESTIBUL

Programverksamheten är på grund av pandemin i stort sett vilande då det gäller besök på BKN. . Vissa undantag görs för arbete i den Ateljé 28, dvs co-working/digitalstudio. I övrigt publicerar vi material i BKNs digitala showroom. I begränsad omfattning har vi öppnat galleri Vestibul.

Showroom 2020  >>>

Mer om Björkö  >>>


. . .

BJÖRKÖ KONSTNOD
Simpnäsvägen 739 SE-764 53 Björkö
info @ bjorkokonstnod.se