SV/EN


 

PROGRAM

Verk av Christoph Mügge utvecklat på BKN, 2020

Vill du vara säker på att veta vad som är pågång -  bli medlem.  2022 kör vi föreläsningar, öppna ateljéer, kurser i tex fotografi och måleri, utställningar mm.

TILLGÄNGLIGHET
Vi nyttjar olika lokaler på olika platser för information om tillgänglighet kontakta föreningen info@bjorkokonstnod.se. Detta gäller besök vid specifikt program, utställning och för ateljévistelser.

KURS I FOTOGRAFI >>>

Patricio Salinas som bor på Björkö leder denna sommar flera kurstillfällen i Fotografi. Vill du veta mer följ länken!RINGAR PÅ VATTNET

HAVET SOM OMGER OSS >>>

Utställningsområdet stäcker sig i Stockholmsskärgård. På Björkö är det Medborgarhuset som står som värd. Verken ser till relationen mellan människan och havet, om ansvarstagande handlingar och perspektiv syftar till att genom konsten skapa engagemang kring lokalt angelägna frågor. Bygdegårdarna står som huvudman. Pågår till 21 augusti. 

Invigning av Adam Haugbaks verk 19 augusti på Medborgarhuset, Björkö

UTSTÄLLNING SKÖVDE & NORRTÄLJE
Jody Wood
 från USA var på AiR BKN 2021.  I år har hon utställning vid två svenska institutioner, en samverkan initierad av Björkö Konstnod.

Konstmuseet i Skövde: 14 april – 11 september 2022 >>>

Konsthallen i Norrtälje: Hösten 2022

SUPERMARKET ART FAIR >>>

Under namnet HYBRID by BKN finns Björkö Konstnod representerat på denna internationella konstnärsdrivna mässa som sker i Stockholm årligen.

Datum: 26-29 maj, 2022


KVADRENNALEN >>>
Vi är en del av Kvadrennalen!
Kvadrennalen är ett nationellt initiativ som syftar till att visa på konstens roll i ett fritt samhälle, och nödvändigheten av ett fritt kulturliv. Initiativet innefattar alla konstformer och alla delar av konstfältet. Målet med Kvadrennalen är att lyfta konsten, och ge dess företrädare en röst i debatten om kulturens roll i vårt samhälle.
Konst är livsviktigt!
Invigning av Kvadrennalen ägderum 11e januari 2022 på Björkö Konstnod. Där efter har flera BKN konstnärer medverkat: Alexandra Kostrubala, Johan Lundin, Åsa Öhrn och Ulla-Stina Landberg

BKN ATELJÉER

Verket Folkets Apotek av Jody Wood  placerades bl a invid hamnplanen i Simpnäs, sommaren 2021. Nu aktuell vid utställning vid två institutioner (se parti Program)

Det finns perioder då det, under en begränsad tid är stimulerande med miljöombyte eller större ateljé. Eller så finns ett behov av platsen för en viss produktion. Björkö Konstnod har ateljétillsättning för våra ateljéer löpande, men följer kalendermånader. Ibland är de knutna till specifik utlysning. Är du konstnär och vill veta mer anmäl dig till nyhetsbrevet nedan.  BKN välkomnar konstnärer som arbetar med olika sorters medier, inom olika discipliner och konstområden, främst från mittkarriär men vissa instegsateljéer finns också under året.

Platsen där de två fd skolbyggnaderna ligger är längst norr ut i Stockholms skärgård, inbäddat i en gammal kulturbygd med uråldrig skog och havet praktiskt taget in på knuten.

Då det kommer till våra program inom residensverksamheten fokuserar vi på det platsspecifika och att möta upp till konstnärer som intresserar sig för vilkor som knyter an till naturnära teman, det kan även handla om vilkor för människor i dessa områden.

Från mars 2022 har vikt några ateljéer för konstnärer från Ryssland, Belarus eller Ukraina. Augusti-September är samtliga ateljéer vikta för ett residensprogram där vi kan ge arvode tillkonstnärerna genom samarbete med Konstnärsnämnden och Region Stockholm.

AiR BKN = gästateljé 1-32 månader
PROD BKN = mer än 2 månader  men även upp till 2 veckor i mindre ateljé eller i glapp som upp står vid byte av konstnär i de större ateljéerna. 

BKN har i februari 2022 fått ett nytt projektstöd av Region Stockholm, detta avser att praktiskt genomför konceptet "FAIR STUDIOS", BKN ser här till hållbarhet både miljömässigt och utifrån konstnärens perspektiv och då sett till både konstnärens arbetsplats och graden av professionalism. Vi har ett mörkrum (ytterligare ett står klart våren 2022), träverkstad, penselskölj (kommer våren 2022), här finns tillgång till mini 4k video kit, projektor fårull, vävstol och lerverkstad.  Cyklar finns att låna. 

Björkö Konstnod, februari 2022. Busshållplatsens namn är Björkö-Arholma Skola (SL 636). Ligger vid ortsskylten Skenninge och är fd skola. 


UTLYSNINGAR

LENS BASED ART >>>

Utlysningen är öppen. Fotografer och konstnärer som relaterar till linsbaserad konst välkomnas att ansöka. 

MAGNITUDE >>>

Utlysningen är nu stängd.  Ett internationellt processbaserat residens kring ansvar och omsorg till naturen genom konsten.  Totalt 5 konstnärer som samtidigt är på BKN i augusti-september. Stipendium tilldelas konstnärerna.


HYBRID

Björkö Konstnods utställningsverksamhet går under namnet hybrid. Vi tar del av det offentliga rummet, våra egna lokaler ute på Björkö. Det händer också att vi flyttar oss till andra platser som tex Supermarket 2022 i Stockholm. Just detta att vi inte begränsar utställningsverksamheten till bestämda lokaler gör att vi kallar den för just hybrid.


NYHETSBREV ATELJÉ

Jag är konstnär och vill veta mer om ateljéerna vid BKN

FÖRENINGEN

Friendly Parasite av Aurike Quintelier. 2021

"Konstnoden har blivit ett kulturcentrum där konstnärer från en rad olika länder arbetar under perioder. Vi hamnar på en karta, man skapar ett kulturmoln över hela kommunen, med människor från hela världen. Men allt går hand i hand, professionella kulturutövare, amatörer och föreningsliv... Vi behöver en stark professionell kultur i kommunen"

Per Lodenius kommunalråd i Norrtälje (artikel Norrtelje Tidning, okt 2021)

Björkö Konstnod

  • Föreningen är lokalhållande hyr av Norrtälje kommun..
  • Föreningen står som värd för verksamheten som är möjliggjord via samverkan med Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader Stockholmsbygd och Norrtälje kommun.  Mer om pilotprojektet  >>>
  • Föreningen leds av styrelsen samt en curator och drivs av tre arbetsgrupper. Det mesta arbetet är ideellt.
  • Föreningen arbetar aktivt med demokratisynen med speciell tonvikt på yttrandefrihet och deltagande. Detta ligger inbäddat i program- och kursverksamhet samt föreningsarbetet. Om du vill kan du kontakta oss före besök vid BKN så att vi kan hjälpas åt att göra besöket bra för dig. info@bjorkokonstnod.se
  • Föreningen ingår i nätverken ResArtis, Konstfrämjandet samt AiR SE och arbetar aktivt med att knyta an till så väl civilsamhället som konstscenen.
  • På Björkö samverkar BKN med det lokala föreningslivet som är en resurs in i kunskap om öns samtid och historia, tillsammans gör vi ön mer dynamisk och levande.
  • Under hela pandemin har vi haft verksamhet den har dock tagit olika former allt eftersom regelverk ändrats. Vi är stolta över att ingen insjuknat som vistats på BKN.
  • Stöd verksamheten bli gärna medlem även om du själv inte är konstnär >>>
  • Stöd från bidragsgivare  >>>

BKN var representerade med ett kollektivt verk Perfect Condition i Norrtälje under sommaren. Verket består av en från Björkö inlyft martall och ett stycke berg, med verket ritades tre kartor om för att ingå temat 2021  >>>

Mer om Björkö  >>>

Robert Sjöblom föreningens förste ordförande nu bär han titeln hedersordförande.


BKN ÄR DEL AV:

 Konstfrämjandet


. . .


BJÖRKÖ KONSTNOD

Simpnäsvägen 739 SE-764 53 Björkö
info @ bjorkokonstnod.se


Fotnot: Sidhuvudet har föreningen Björkö Konstnods logotyp som presenteras med lodjurssilhuett. På Björkö finns lodjur och detta har blivit symbol för BKNs QR spår som finns både i skulpturparken och på andra platser på ön. Residensverksamheten har en egen logotyp mot svart bakgrund.