SV/ENLOKALER

ATELJEER

Kollegialitet, natur och fokuserad arbetsperiod är det vi erbjuder.  En del konstnärer har med inbjudan ordnat stipendier på egen hand. Hör av dig till oss om du vill veta mer (info@bjorkokonstnod.se)

Platsen där de två fd skolbyggnaderna ligger är längst norr ut i Stockholms skärgård, inbäddat i en gammal kulturbygd med uråldrig skog och havet praktiskt taget in på knuten. Vi har en stor naturtomt och ca 600 kvm lokaler fördelade på två hus.

Kärnverksamheten är att förena bra ateljéer för yrkesverksamma konstnärer (nationella och internationella). I november 2022 hade fler än 100 konstnärer verkat på BKN sedan starten juli 2020.

 Vi har två typer av ateljévistelser:

AiR BKN = totalt 4 ateljéer, 1-2 månaders vistelser 
PROD BKN = mer än 2 månader eller upp till 2 veckor i mindre ateljé eller i glapp som upp står vid byte av konstnär i de större ateljéerna. 

Utöver ateljéerna har vi 2 mörkrum,  träverkstad, digitalt studio och så klart finns cyklar finns att låna.  Vill du veta mer hör av dig! 

Mer om Björkö  >>>

MÖRKRUM

På BKN finns även ett väl utarbetat ekosystem för att framkalla och kopiera bilder. Vi har dessutom en digital studio med en arbetsplats. Den kan även användas för presentationer eller fotografering  >>>


UTLYSNING 

Kontakta info@bjorkokonstnod.se för ateljé i juni och juli 2023. Eller om du är nyfiken och vill komma upp och stanna några dagar i en av våra micro ateljéer. 


TILLGÄNGLIGHET

Vi nyttjar olika lokaler på olika platser för information om tillgänglighet kontakta föreningen (info@bjorkokonstnod.se). Detta gäller besök vid specifikt program, utställning och för ateljévistelser.

Vi samverkar med en rad aktörer för att möjliggöra program och residensverksamhet.

SOMMARATELJÉ

Under sommaren ingår inte residensvistelsen i något program. Det är med andra ord "self directed" och för kostnaden ansvarar du själv som konstnär.  Medlemsskap i Björkö Konstnod är obligatoriskt. >>>

Är du intresserad hör av dig till info@bjorkokonstnod.se


PROGRAM

FOTO KURSER >>>

Patricio Salinas som bor på Björkö leder kurser i fotografering, bildbehandling och mörkrumsarbete.  Under sommaren 2023 ges flera tillfällen till kurser och workshop i såväl fotografi som mörkrumsarbete. Dessutom håller en gästande konstnär kurer i olika tekniker . >>>

UTSTÄLLNING
Invigning av Konst i ån kl 12 den 30 juni. Mer information följer.

Anabel Schattens

Patricio Salinas

WORKSHOPS
Först helgen i juni sker en workshop med fokus på René Malais. Vi kommer bla att bygga Malais enmans tält och göra flaggor men också ägna oss åt storytelling kring det arkiv vi har fått låna. Workshopen hålls av Anna Viola Hallberg. Den är kostnadsfri.

I juni kommer även Melissa Vandenberg hålla workshop. Hon är även i behov av tygnästdukar för sin installation. Workshopen är kostnadsfri.

I juli kommer det bli workshop med inriktning på fotografi och kameralösa processer. Helgen vid 17 juni sker workshop i fotografi.  Kurserna hålls av Patricio Salinas och Anabel  Schattens Mer info fotokurs@bjorkokonstnod.se

Digitalstudion på BKN


ABOUT BKN

BKN provides an opportunity to within the stay, focus on the aristic practice and experience life in the Northern Archipelago of Stockholm - where the sea meets the forest, fields, and lakes - a peaceful rural milieu.  At BKN you also have access to woodworkshop, darkroom/photolab, loom, yard, rich nature areas and presentation/workshop space and some video equipment in addition to your studio.

BKN fosters a peer based environment "thinking together, learning together" this takes part during infrormal sessions and public outreach. Its a resource and public forum to explore and experiment. Proposed project should relate to site-sensitve exploration or specific conditions at BKN.  As part of the concept you are required to have a meeting with curator as part of the assessment process. >>>

Björkö Konstnod, februari 2022. Busshållplatsens namn är Björkö-Arholma Skola (SL 636). Ligger vid ortsskylten Skenninge och är fd skola. 

NYHETSBREV

Jag är konstnär och vill veta mer om ateljéerna vid BKN

DARKROOM EXCHANGE
Under våren och tidig sommar 2023 medverkar Björkö Darkrooms i ett utbyte genom nätverket Nordic Analog Network, NAN. >>>

RESPONSE

Genom samverkan med SWAN har sedan juli 2022 vi möjlighet att erbjuda konstnärer och curatorer från Ukraina, Ryssland och Vitryssland möjlighet att verka en tid vid Björkö Konstnod.  Redan i mars 2022 tog vi emot den första konstnären som riskerade fängelse för sin praktik i hemlandet. För den andra konstnären hade vi samverkan med Konstnärsnämnden kring en konstnär. 

HYBRID

Björkö Konstnods utställningsverksamhet går under namnet hybrid. Vi tar del av det offentliga rummet, våra egna lokaler ute på Björkö. Det händer också att vi flyttar oss till andra platser som tex Supermarket 2022 i Stockholm. Just detta att vi inte begränsar utställningsverksamheten till bestämda lokaler gör att vi kallar den för just hybrid, detta öppnar även upp för webbaserade utställningar. Vi söker värdar för juli 2023 på Björkö.


Vi tar även emot praktikanter som då får ateljé vid BKN.

Info om styrelsen, föreningen etc >>>


. . .


BJÖRKÖ KONSTNOD

Simpnäsvägen 739 SE-764 53 Björkö
info @ bjorkokonstnod.se