SV/EN

 


BKN ATELJÉER

Det finns perioder då det, under en begränsad tid är stimulerande med miljöombyte eller större ateljé. Eller så finns ett behov av platsen för en viss produktion. Björkö Konstnod har ateljétillsättning för våra ateljéer löpande, men följer kalendermånader. Ibland är de knutna till specifik utlysning. Är du konstnär och vill veta mer anmäl dig till nyhetsbrevet nedan.  BKN välkomnar konstnärer som arbetar med olika sorters medier, inom olika discipliner och konstområden, främst från mittkarriär men vissa instegsateljéer finns också under året.

Platsen där de två fd skolbyggnaderna ligger är längst norr ut i Stockholms skärgård, inbäddat i en gammal kulturbygd med uråldrig skog och havet praktiskt taget in på knuten.

AiR BKN = gästateljé 1-2 månader
PROD BKN = mer än 2 månader (fullt till feb 2021) men även upp till 2 veckor i mindre ateljé eller i glapp som upp står vid byte av konstnär i de större ateljéerna.

Verk av Christoph Mügge utvecklat på BKN, 2020

Verk av Jody Wood  placerades bl a invid hamnplanen i Simpnäs, 2021
Titel: Folkets Apotek


UTLYSNINGAR

just nu har vi ingen öppen utlysning
 

NYHETSBREV ATELJÉ

Jag är konstnär och vill veta mer om ateljéerna vid BKN
 

Friendly Parasite av Aurike Quintelier. 2021

PROGRAM

Återkommer om program för 2022. Vill du vara säker på att du får all programinformation  bli medlem.

PROJEKT

HYBRID
Den begynnande konstparken har det vi kallar Qr spår med  olika inriktningar,  dessutom händer det att vi gör nedslag på andra platser på Björkö för plats sensitiva verk. Men hybrid är mer. På BKN finns 600 kvm att använda som galleri och vi gör det mellan varven då vi inte använder ytorna som gästateljéer.  >>>

AV BERG
Under 2020-2021 har tillsättningar delvis skett under tematiken "AV BERG". Konstnärer utforskar olika aspekter av materialet och/eller människans relation till det. Projektet är ett led i samverkan med övriga föreningslivet på Björkö.


NATURE NURTURE

Ett internationellt projekt kring ansvar och omsorg till naturen genom konsten. I samverkan med IASPIS i form av stöd för residens/mobilitet. Mer info följer i december.

HAVET SOM, OMGER OSS
Stockholms kretsen av Sveriges Bygdegårdar tillsammans med curatorerna Anna Viola Hallberg och Veronica Wiman har fått stöd av Kulturrådet för att initiera utställning i Stockholms skärgård. Här kan självallet både BKN och Björkö Medborgarhus bli betydande platser i projektet.

Video om bilyana furnadzhieva arbete vid AiR BKN. Musik: Viktor Benev

 
 

FÖRENINGEN

Björkö Konstnod

  • Föreningen är lokalhållande hyr av Norrtälje kommun..
  • Föreningen står som värd för verksamheten som är möjliggjord via samverkan med Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader Stockholmsbygd och Norrtälje kommun.  Mer om pilotprojektet  >>>
  • Föreningen leds av styrelsen samt en curator och drivs av tre arbetsgrupper. Det mesta arbetet är ideellt.
  • Föreningen arbetar aktivt med demokratisynen med speciell tonvikt på yttrandefrihet och deltagande. Detta ligger inbäddat i program- och kursverksamhet samt föreningsarbetet. Om du vill kan du kontakta oss före besök vid BKN så att vi kan hjälpas åt att göra besöket bra för dig. info@bjorkokonstnod.se
  • Föreningen ingår i nätverken ResArtis, Konstfrämjandet samt AiR SE och arbetar aktivt med att knyta an till så väl civilsamhället som konstscenen.
  • På Björkö samverkar BKN med det lokala föreningslivet som är en resurs in i kunskap om öns samtid och historia, tillsammans gör vi ön mer dynamisk och levande.
  • Under hela pandemin har vi haft verksamhet den har dock tagit olika former allt eftersom regelverk ändrats. Vi är stolta över att ingen insjuknat som vistats på BKN.
  • Stöd verksamheten bli gärna medlem även om du själv inte är konstnär >>>
  • Stöd från bidragsgivare  >>>

BKN var representerade med ett kollektivt verk Perfect Condition i Norrtälje under sommaren. Verket består av en från Björkö inlyft martall och ett stycke berg, med verket ritades tre kartor om för att ingå temat 2021  >>>

Mer om Björkö  >>>

Fotnot: Sidhuvudet har föreningen Björkö Konstnods logotyp som presenteras med lodjurssilhuett. På Björkö finns lodjur och detta har blivit symbol för BKNs QR spår som finns både i skulpturparken och på andra platser på ön. Residensverksamheten har en egen logotyp mot svart bakgrund.


. . .

BKN/Björkö konstnod, konstnärer och besökare lever upp till nationella, regionala eller kommunala pandemi regler. Inga undantag görs.
BJÖRKÖ KONSTNOD

Simpnäsvägen 739 SE-764 53 Björkö
info @ bjorkokonstnod.se

BKN är medlem i:
KULTURENS studieförbund

 Konstfrämjandet

Air-SV