SV/ENBKN ATELJÉER

Digitalstudion på BKN

Kollegialitet, natur och fokuserad arbetsperiod är det vi erbjuder. Under 2022 hade vi möjlighet att dela ut ateljéstipendier. Målet är att kunna göra detta även framöver. Vi har även haft samverkan med Konstnärsnämnden för internationella konstnärer samt Region Stockholm då har även stipendier ingått. En del konstnärer har med inbjudan ordnat stipendier på egen hand. Hör av dig till oss om du vill veta mer (info@bjorkokonstnod.se)

Platsen där de två fd skolbyggnaderna ligger är längst norr ut i Stockholms skärgård, inbäddat i en gammal kulturbygd med uråldrig skog och havet praktiskt taget in på knuten.

Kärnverksamheten är att förena bra ateljéer för yrkesverksamma konstnärer (nationella och internationella)  med att se till Björkö som en dynamisk plats. I november 2022 har vi haft mer än 100 konstnärer som verkat på BKN sedan starten juli 2020.

 Vi har två typer av ateljévistelser:

AiR BKN = totalt 4 ateljéer, 1-2 månaders vistelser 
PROD BKN = mer än 2 månader eller upp till 2 veckor i mindre ateljé eller i glapp som upp står vid byte av konstnär i de större ateljéerna. 

Utöver ateljéerna har vi 2 mörkrum,  träverkstad, digitalt studio och så klart finns cyklar finns att låna.  Vill du veta mer hör av dig! 

Fotograf Thomas Wågström  (SE)  AiR BKN 2022


Friendly Parasite av Aurike Quintelier (BE)  AiR BKN 2021


UTLYSNINGAR/CALLS

Sommaren 2023 går det att hyra ateljé vid BKN. Det kommer även att bli en utlysning för konstnärer/fotografer baserade i Region Stockholm. Utlysningen avser period under sensommaren (aug-sept). För båda krävs medlemsskap i Björkö Konstnod >>>

Vi tar även emot praktikanter som då får ateljé vid BKN.

For other studio opportunities >>>


NYHETSBREV ATELJÉ

Jag är konstnär och vill veta mer om ateljéerna vid BKN

Björkö Konstnod, februari 2022. Busshållplatsens namn är Björkö-Arholma Skola (SL 636). Ligger vid ortsskylten Skenninge och är fd skola. 


PROGRAM

Storm vid Simpnäs, Björkö 1911. Fotograf: okänd


TILLGÄNGLIGHET
Vi nyttjar olika lokaler på olika platser för information om tillgänglighet kontakta föreningen (info@bjorkokonstnod.se). Detta gäller besök vid specifikt program, utställning och för ateljévistelser.

Vi samverkar med en rad aktörer för att möjliggöra program och residensverksamhet.FOTO KURSER >>>

Patricio Salinas som bor på Björkö leder kurser i fotografering, bildbehandling och mörkrumsarbete.  

Löpande intresseanmälan och information via patriciosalinas@bjorkokonsnod.se

MÖRKRUM >>>

På BKN finns ett väl utarbetat ekosystem för att framkalla och kopiera bilder. Vi har även en digital studio med en arbetsplats. Den kan även användas för presentationer eller fotografering

UTLYSNING - ANSÖKAN ÖPPEN
öppnar i februari.

För mer information se >>>


RINGAR PÅ VATTNET

Andra projekt 2022

Havet som, omger oss

Supermarket Art Fair 

Kvadrennalen

Lycksalighetens ö

Magnitude Program/Friends Lunch

Lokala konstrundan, Björköateljérunda

Response


HYBRID

Björkö Konstnods utställningsverksamhet går under namnet hybrid. Vi tar del av det offentliga rummet, våra egna lokaler ute på Björkö. Det händer också att vi flyttar oss till andra platser som tex Supermarket 2022 i Stockholm. Just detta att vi inte begränsar utställningsverksamheten till bestämda lokaler gör att vi kallar den för just hybrid, detta öppnar även upp för webbaserade utställningar.


 
 

Ateljé nr 35  (ca 75 kvm)Foto: Monica Baptista

Ateljé nr 3  (ca 65 kvm)Foto: Monica Baptista

FÖRENINGEN


KALLELSE TILL ÅRSMÖTET KOMMER VIA MEDLEMSBREV. DET KOMMER ATT ÄGA RUM UNDER VÅREN 2023.  
För att förvissa att du är röstberättigad tillse att du är medlem även i år.


Vill du vara säker på att veta vad som är pågång -  bli medlem i den ideella föreningen Björkö Konstnod.  BKN arrangerar föreläsningar, öppna ateljéer, kurser i tex fotografi och måleri, utställningar i projektform utöver vår kärnverksamhet som är själva ateljéerna.

Björkö Konstnod

  • Föreningen är lokalhållande hyr av Norrtälje kommun..
  • Föreningen står som värd för verksamheten som är möjliggjord via samverkan med Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader Stockholmsbygd och Norrtälje kommun.  Mer om pilotprojektet  >>>
  • Föreningen leds av styrelsen samt en curator och drivs av tre arbetsgrupper. Det mesta arbetet är ideellt.
  • Föreningen arbetar aktivt med demokratisynen med speciell tonvikt på yttrandefrihet och deltagande. Detta ligger inbäddat i program- och kursverksamhet samt föreningsarbetet. Om du vill kan du kontakta oss före besök vid BKN så att vi kan hjälpas åt att göra besöket bra för dig. info@bjorkokonstnod.se
  • Föreningen ingår i nätverken ResArtis, Konstfrämjandet samt AiR SE och arbetar aktivt med att knyta an till så väl civilsamhället som konstscenen.
  • På Björkö samverkar BKN med det lokala föreningslivet som är en resurs in i kunskap om öns samtid och historia, tillsammans gör vi ön mer dynamisk och levande.
  • Under hela pandemin har vi haft verksamhet den har dock tagit olika former allt eftersom regelverk ändrats. Vi är stolta över att ingen insjuknat som vistats på BKN.
  • Stöd verksamheten bli gärna medlem även om du själv inte är konstnär >>>
  • Stöd från bidragsgivare  >>>

Mer om Björkö  >>>

"Konstnoden har blivit ett kulturcentrum där konstnärer från en rad olika länder arbetar under perioder. Vi hamnar på en karta, man skapar ett kulturmoln över hela kommunen, med människor från hela världen. Men allt går hand i hand, professionella kulturutövare, amatörer och föreningsliv... Vi behöver en stark professionell kultur i kommunen"

Per Lodenius kommunalråd i Norrtälje

 (artikel Norrtelje Tidning, okt 2021)


BKN är del av:

 

Med stöd från/i samverkan med:

. . .


BJÖRKÖ KONSTNOD

Simpnäsvägen 739 SE-764 53 Björkö
info @ bjorkokonstnod.se