SV/EN


BKN ATELJÉER

Verket Folkets Apotek av Jody Wood  placerades bl a invid hamnplanen i Simpnäs, sommaren 2021. Nu aktuell vid utställning på Norrtälje Konsthall med invigning 8 oktober 2022.

Kollegialitet, natur och fokuserad arbetsperiod är det vi erbjuder. Under 2022 har vi möjlighet att dela ut ateljéstipendier. Målet är att kunna göra detta även framöver. Vi har även haft samverkan med Konstnärsnämnden för internationella konstnärer samt Region Stockholm då har även stipendier ingått. En del konstnärer har med inbjudan ordnat stipendier på egen hand. Hör av dig till oss om du vill veta mer (info@bjorkokonstnod.se)


Platsen där de två fd skolbyggnaderna ligger är längst norr ut i Stockholms skärgård, inbäddat i en gammal kulturbygd med uråldrig skog och havet praktiskt taget in på knuten.

Kärnverksamheten är att förena bra ateljéer för yrkesverksamma konstnärer (nationella och internationella)  med att se till Björkö som en dynamisk plats. Vi har två typer av vistelser:

AiR BKN = totalt 4 ateljéer, 1-2 månaders vistelser 


PROD BKN = mer än 2 månader  men även upp till 2 veckor i mindre ateljé eller i glapp som upp står vid byte av konstnär i de större ateljéerna. 


Utöver ateljéerna har vi 2 mörkrum,  träverkstad, digitalt studio och så klart finns cyklar finns att låna.  Vill du veta mer hör av dig!

Fotograf Thomas Wågström  (SE)  AiR BKN 2022


Friendly Parasite av Aurike Quintelier (BE)  2021


UTLYSNINGAR

NO OPEN CALLS CURRENTLY.
Please be on look out for call opening this fall for 2023. At any time you are welcome to contact us if you can arrange your own funding up on an invitation from BKN.

HYBRID

Björkö Konstnods utställningsverksamhet går under namnet hybrid. Vi tar del av det offentliga rummet, våra egna lokaler ute på Björkö. Det händer också att vi flyttar oss till andra platser som tex Supermarket 2022 i Stockholm. Just detta att vi inte begränsar utställningsverksamheten till bestämda lokaler gör att vi kallar den för just hybrid.


NYHETSBREV ATELJÉ

Jag är konstnär och vill veta mer om ateljéerna vid BKN

PROGRAM

Verk av Christoph Mügge utvecklat på BKN, 2020

Vill du vara säker på att veta vad som är pågång -  bli medlem i den ideella föreningen Björkö Konstnod.  BKN arrangerar föreläsningar, öppna ateljéer, kurser i tex fotografi och måleri, utställningar i projektform utöver vår kärnverksamhet som är själva ateljéerna.

TILLGÄNGLIGHET
Vi nyttjar olika lokaler på olika platser för information om tillgänglighet kontakta föreningen (info@bjorkokonstnod.se). Detta gäller besök vid specifikt program, utställning och för ateljévistelser.

FOTO KURSER >>>

Patricio Salinas som bor på Björkö leder kurser i fotografering, bildbehandling och mörkrumsarbete. 

MÖRKRUM >>>

På BKN finns ett väl utarbetat ekosystem för att framkalla och kopiera bilder. Vi har även en digital studio med en arbetsplats.


RINGAR PÅ VATTNET

UTSTÄLLNING SKÖVDE & NORRTÄLJE
Jody Wood
 från USA var på AiR BKN 2021.  I år har hon utställning vid två svenska institutioner, en samverkan initierad av Björkö Konstnod.

Konstmuseet i Skövde: 14 april – 11 september 2022 >>>

Norrtälje Konsthall: lör 08 okt–lör 26 nov 2022


Andra projekt 2022

Havet som, omger oss

Supermarket Art Fair 

Kvadrennalen

Lycksalighetens ö

Magnitude Program/Friends Lunch

Lokala konstrundan, Björköateljérunda

ResponseBjörkö Konstnod, februari 2022. Busshållplatsens namn är Björkö-Arholma Skola (SL 636). Ligger vid ortsskylten Skenninge och är fd skola. 

BKN ÄR DEL AV:

 Konstfrämjandet

FÖRENINGEN

Björkö, där skogen möter havet.

"Konstnoden har blivit ett kulturcentrum där konstnärer från en rad olika länder arbetar under perioder. Vi hamnar på en karta, man skapar ett kulturmoln över hela kommunen, med människor från hela världen. Men allt går hand i hand, professionella kulturutövare, amatörer och föreningsliv... Vi behöver en stark professionell kultur i kommunen"

Per Lodenius kommunalråd i Norrtälje

 (artikel Norrtelje Tidning, okt 2021)

Björkö Konstnod

  • Föreningen är lokalhållande hyr av Norrtälje kommun..
  • Föreningen står som värd för verksamheten som är möjliggjord via samverkan med Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader Stockholmsbygd och Norrtälje kommun.  Mer om pilotprojektet  >>>
  • Föreningen leds av styrelsen samt en curator och drivs av tre arbetsgrupper. Det mesta arbetet är ideellt.
  • Föreningen arbetar aktivt med demokratisynen med speciell tonvikt på yttrandefrihet och deltagande. Detta ligger inbäddat i program- och kursverksamhet samt föreningsarbetet. Om du vill kan du kontakta oss före besök vid BKN så att vi kan hjälpas åt att göra besöket bra för dig. info@bjorkokonstnod.se
  • Föreningen ingår i nätverken ResArtis, Konstfrämjandet samt AiR SE och arbetar aktivt med att knyta an till så väl civilsamhället som konstscenen.
  • På Björkö samverkar BKN med det lokala föreningslivet som är en resurs in i kunskap om öns samtid och historia, tillsammans gör vi ön mer dynamisk och levande.
  • Under hela pandemin har vi haft verksamhet den har dock tagit olika former allt eftersom regelverk ändrats. Vi är stolta över att ingen insjuknat som vistats på BKN.
  • Stöd verksamheten bli gärna medlem även om du själv inte är konstnär >>>
  • Stöd från bidragsgivare  >>>

Mer om Björkö  >>>

BKN var representerade med ett kollektivt verk Perfect Condition i Norrtälje under juli 2021. Verket består av en från Björkö inlyfttad martall och ett stycke berg, med verket ritades tre kartor om för att ingå temat 2021  >>>

Robert Sjöblom föreningens förste ordförande nu bär han titeln hedersordförande.


Kärnverksamhet och projekt med  stöd från/i samverkan med  en rad aktörer

. . .


BJÖRKÖ KONSTNOD

Simpnäsvägen 739 SE-764 53 Björkö
info @ bjorkokonstnod.se