IDEELLA FÖRENINGEN BJÖRKÖ KONSTNOD


Vill du vara säker på att veta vad som är pågång - bli medlem i den ideella föreningen Björkö Konstnod.  BKN arrangerar föreläsningar, öppna ateljéer, kurser i tex fotografi och måleri, utställningar i projektform utöver vår kärnverksamhet som är själva ateljéerna.

  • Föreningen är lokalhållande hyr av Norrtälje kommun..
  • Föreningen leds av styrelsen samt en curator och drivs av arbetsgrupper. Det mesta arbetet är ideellt.
  • Föreningen arbetar aktivt med demokratisynen med speciell tonvikt på yttrandefrihet och deltagande. Detta ligger inbäddat i program- och kursverksamhet samt föreningsarbetet. Om du vill kan du kontakta oss före besök vid BKN så att vi kan hjälpas åt att göra besöket bra för dig. info@bjorkokonstnod.se
  • Föreningen ingår i nätverken SWAN,  ResArtis, Bildkonst Sverige, Nordic Analog Network mf  och arbetar aktivt med att knyta an till så väl civilsamhället som konstscenen.
  • På Björkö samverkar BKN med det lokala föreningslivet som är en resurs in i kunskap om öns samtid och historia, tillsammans gör vi ön mer dynamisk och levande..
  • Medlemsavgift 100 kr per kalender år. Öppet för alla som vill ge föreningen stöd att hålla kärnverksamheten igång dvs, ateljébeståndet vid fd Björkö-Arholma skola.
  • Stöd verksamheten bli gärna medlem även om du själv inte är konstnär >>>
  • Stöd från bidragsgivare >>>

Mer om platsen  Björkö  >>>

Histrorik
Föreningen står som värd för verksamheten som initialt hade stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader Stockholmsbygd och Norrtälje kommun. Nu har vi bl a verksamhetsstöd från Region Stockholm. Mer om pilotprojektet 2020-2022  >>>

Sedan starten i juli 2020 har vi haft fler än hundra nationella och internationella konstnärer i våra gästateljéer.

Föreningen är öppen för alla som önskar stödja vår verksamhet - att erbjuda ateljéer i fd Björkö-Arholma Skola i Skänninge på Björkö. Föreningen har sitt säte i Norrtälje kommun.
Styrelse för 2023-24 valdes  den 16 april 2023

STYRELSE 2023-24

ORDFÖRANDE: Hans Reuterskiöld

KASSÖR: Thomas Wågström

Ledamöter:
Naomi Nowak
Anna Wallander
Patricio Salinas (mörkrumstekniker)

Suppleanter:
Gunilla Tovö

Sigge Höglund

Marianne Rundström 

Ingemar Arnesson
Anna Viola Hallberg  (curator)
Jesper Nyrén

Åsa Öhrn


* Nås per email enligt format förnamnefternamn@bjorkokonstnod.se
 

Björkö Konstnod/BKN ingår i följande nätverk

Samverkan och eller stöd från:


Besöksadress: 
BJÖRKÖ KONSTNOD, Simpnäsvägen 739 SE-764 53 Björkö

Org nr: 802530


swish nr 1234116612
bg nr 5500-4360
Bank info >>>

. . .


BJÖRKÖ KONSTNOD
Simpnäsvägen 739 SE-764 53 Björkö
info @ bjorkokonstnod.seFöreningen Björkö Konstnod        BKNs  GDPR policy