SAMVERKAN ÄR NYCKELN
Ateljé och programverksamhet drivs av den ideella föreningen Björkö Konstnod.  Vi är i behöv av ekonomiskt stöd det är ständigt saker som behövs allt från förbrukningsvaror till lokalförbättring. Vi bildade 2022 en samverkan mellan lokala föreningarna som vi kallar Björköting här ger vi varandra stöd och koordinerar program.


FEM SÄTT ATT SE BJÖRKÖ KONSTNOD BLOMMA

1. Ett första steg till att ge stöd är att bli medlem i föreningen - ju fler vi blir desto starkare blir verksamheten! 100kr/år  >>>
2. Donera det du inte behöver.  Se exempel på saker vi behöver följ länken >>>
3. Vill du ge stöd genom att hjäla till på plats och ingå i vår resurspool sänd epost till info@bjorkokonstnod.se
4. Donera : SWISH 1234116612  eller Bg nr 5500-4360 märk med "donation"
5. Kom med förslag till samverkan (företag eller förening)


PRIVATPERSONER

Det finns en hel rad privatpersoner som varit med och förverkligat BKN. 
Genom donationer av saker vi behöver eller genom föreningsarbete.

Till ER vill vi ge ett stort TACK, utan er hade vi inte blivit vad vi är.


FÖRETAG


rpjpg

RP

Donation av hållbart och ergonomisk konferensrum och kontorsstolar

FONDER/STIFTELSER

Verktyg till träverkstaden & workshop i täljning (2021)

SAMVERKANSPARNERS VERKSAMHET 2023

Med stod av Region Stockholm_svarttxt_kontjpgSAMVERKANSPARNERS PROJEKT 2023

Konstnärer som anländer med egna stöd se Konstnärer 2023 >>>


SAMVERKANSPARNERS VERKSAMHET 2020-2022


SAMVERKANSPARNERS PROJEKT 2020, 21 och/eller 22