BIDRAGSGIVARE 2022

BIDRAGSGIVARE 2020-2021

 

OFFENTLIG FÖRVALTNING

Uppstart av verksamhet inklusive hyreskostnad 2020-2022

Förstudie "Fair Studios"

Hyresreducering
Norrtälje kommun


FÖRETAG

Donation av hållbart och ergonomisk konferensrum och kontorsstolar


rpjpg

RP


FONDER/STIFTELSER

Verktyg till träverkstaden & workshop i täljning


PRIVATPERSONER

Det finns en hel rad privatpersoner som varit med och förverkligat BKN.
Genom donationer av saker vi behöver eller genom föreningsarbete.

Till ER vill vi ge ett stort TACK, utan er hade vi inte blivit vad vi är.

Ateljé och programverksamhet drivs av den ideella föreningen Björkö Konstnod.
Vi är en icke vinstdrivande förening och vi är inne på vårt andra verksamhetsår.

Vi är i behöv av ekonomiskt stöd det är ständigt saker som behövs allt från förbrukningsvaror till lokalförbättring. 

Vill du ge bidra till uppbyggnad och drift så är vi tacksamma!

FEM SÄTT ATT SE BJÖRKÖ KONSTNOD BLOMMA

 Ett första steg till att ge stöd är att bli medlem i föreningen - ju fler vi blir desto starkare blir verksamheten!

1. Bli medlem  >>>
2. Vill du se exempel på saker vi behöver följ länken >>>
3. Vill du ge stöd genom att hjäla till på plats och ingå i vår resurspool sänd epost till info@bjorkokonstnod.se

4. Donera : SWISH 1234116612 eller Bg nr 5500-4360 märk med "donation".
5. Kom med förslag till samverkan (företag eller förening)