SPONSORER/BIDRAGSGIVARE

 

 Nedan redovisas stöd för olika BKN projekt.

OFFENTLIG FÖRVALTNING

Projekt/förstudie

Med stod av Region Stockholm_svarttxt_kontjpg

Region Stockholm

Uppstart av verksamhet inklusive hyreskostnad 2020-2022

Hyresreducering
Norrtälje kommun


FÖRETAG

Donation av hållbart och ergonomisk konferensrum


rpjpg

RP


FONDER/STIFTELSER

Verktyg till träverkstaden


PRIVATPERSONER

Det finns en hel rad privatpersoner som varit med och förverkligat BKN.
Genom donationer av saker vi behöver eller genom föreningsarbete.

Till ER vill vi ge ett stort TACK, utan er hade vi inte blivit vad vi är.


Ateljé och programverksamhet drivs av den ideella föreningen Björkö Konstnod.

Vi är en icke vinstdrivande förening och vi är inne på vårt andra verksamhetsår.
Vi har en målsättning att nå verksamhetsstöd i spannet kommunal till statlig nivå.

Vi är i behöv av ekonomiskt stöd det är ständigt saker som behövs allt från förbrukningsvaror till lokalförbättring.

Vill du ge bidra till uppbyggnad och drift  så är vi tacksamma!
Det går bra att göra detta genom att ingå i vår resurspool eller ge ett bidrag:

SWISH
1234116612 
eller Bg nr 5500-4360.

Har du möjlighet att ingå i resurspoolen (punktinsatser i form av arbete) hör gärna av dig till info@bjorkokonstnod.se


Ett första steg till att ge stöd är att bli medlem i föreningen - ju fler vi blir desto starkare blir verksamheten! Bli medlem  >>>


Vill du se exempel på saker vi behöver följ länken >>>