SAMVERKAN ÄR NYCKELN

Ateljé och programverksamhet drivs av den ideella föreningen Björkö Konstnod. BKNi är i behov av ekonomiskt stöd det är ständigt saker som behövs allt från förbrukningsvaror till lokalförbättring. Att hålla ateljéer är vår kärnverksamhet dessutom arrangerar vi program och kurser ofta i samverkan med andra aktörer. 2022 bildade vi  en samverkans grupp mellan lokala föreningarna som vi kallar Björköting här ger vi varandra stöd och koordinerar program.

Nedan kan du se hur Du kan ge stöd till BKN och även vilka vi samverkat med genom åren.


FEM SÄTT ATT SE BJÖRKÖ KONSTNOD BLOMMA

1. Ett första steg till att ge stöd är att bli medlem i föreningen - ju fler vi blir desto starkare blir verksamheten! 100kr/år  >>>
2. Donera det du inte behöver.  Se exempel på saker vi behöver följ länken >>>
3. Vill du ge stöd genom att hjäla till på plats och ingå i vår resurspool sänd epost till info@bjorkokonstnod.se
4. Donera : SWISH 1234116612  eller Bg nr 5500-4360 märk med "donation"
5. Kom med förslag till samverkan (företag eller förening)


PRIVATPERSONER

Det finns en hel rad privatpersoner som varit med och förverkligat BKN. 
Genom donationer av saker vi behöver eller genom föreningsarbete.

Till ER vill vi ge ett stort TACK, utan er hade vi inte blivit vad vi är.

BLI MEDLEM >>>

EFTERLYSES (saker du gärna kan skänka) >>>


SAMVERKANSPARNERS KÄRNVERKSAMHET 2024

SAMVERKANSPARNERS PROJEKT 2024


SAMVERKANSPARNERS KÄRNVERKSAMHET 2023

Med stod av Region Stockholm_svarttxt_kontjpgSAMVERKANSPARNERS PROJEKT 2023-24
 

SAMVERKANSPARNERS KÄRNVERKSAMHET 2020-2022


rpjpg

RPSAMVERKANSPARNERS PROJEKT 2020, 21 och/eller 22