SOMMAR UTSTÄLLNING 2022 LYCKSALIGHETENS Ö

VERNISSAGE

DATUM: 2 juli 2022

TID: 16:00

PLATS: BJÖRKÖ KONSTNOD, Simpnäsvägen 739 Björkö  (följ skyltar från parkeringen, ca 200 meter)


Utställlningshallens öppentider kommer att anslås i samband med invigningen den 2 juli.


KONSTNÄRER:
Juliette Veckens och Lucas Brouwer. (fotografi+installation), NL/FR

Colby Smith (video), US
Anna-Lena Moberg (måleri), SE
Oona Hyland (grafik), IR
Yiwen Chen (installation), TW
Ying Yan Lau (fotografi) FR/HK


Samlingsutställning kombinerar verk av konstnärer som varit på residens vid AiR BKN med verket "Ein Stein Walk" av Juliette Veckens och Lucas Brouwer. Projektet de nådde Björkö med 2015 har sin premiär som fotografi utställning genom att det ingår i "Lycksalighetens ö". 


Den andra halvan består av konstverk som tillkommit på Björkö inom ramen för föreningssamverkan AV BERG.

Utställningen tar avstamp i Atterboms läsning av folkboken som ett drama om konsten och skönheten själv. Björkö hade 1907 till 1919 en riklig verksamhet i stenbrottet. Materialet användes framförallt som beläggning på Stockholms gator. Men vad är en sten och vad är symbolvärdet och materialisten. Utforskandet av detta förenar verken i utställningen
"Lycksalighetens ö"


Varmt tack till: Norrtälje Kommun och Kulturens studieförbund.
Curator: Anna Viola Hallberg


--
Titeln Lycksalighetens ö är lånad från en folkbok som existerat på flera ställen i europa.
1942 blev den till opera av Hilding Rosenberg vid Kungliga Operan.
Atterboms version från 1820-talet:
"Lycksalighetens ö, förestäld uti en wacker historisk berättelse, som wisar deras fåfänglighet, hwilka söka at winna den rätta lycksaligheten här i werlden, samt huru tiden och afunden alt til intet gör, ehuru stort nöje man tycker sig : hafwa ärnådt."
"Lycksalighetens ö är ett verk som tar sin utgångspunkt i en saga som PDA Atterbom stött på i en så kallad folkbok från 1600-talet, det vill säga ett anonymt arbete som skrivits framför allt för att underhålla sin publik. Förlagan går tillbaka på en italiensk förebild. Intresset för sagans form, liksom för motivet med en ung person som på ett eller annat sätt hamnar på en paradisisk plats utanför tid och rum, finns ju i flera versioner, och återkommer också i den romantiska litteraturen. Atterbom gör dock något originellt med det: han låter sagospelet i hög grad bli ett drama om konsten och skönheten själv." Förord Otto Fischer. ISBN
9789198530179

Stenen i Urk, Nederländerna som föranledde att två konstnärer vandrade i 3 månader för att nå Simpnäs i november 2015.Del av Yien Chens installation 2022


Med stöd av