THE SEA THAT SURROUNDS US

HAVET SOM, OMGER OSS

ett konstprojekt kring havsmedvetenhet och skärgården som rum för konst


Ovan: Kapitulation inför havet
Nedan: Logotypen för FNs decennium för havsmedvetenhet. Curator Anna Viola Hallberg är antagen medlem i nätverket OCEAN DECADE >>>

HAVET SOM OMGER OSS fokuserar på relationen mellan människan och havet. Det är vår direkta relation som att havet ger kraft och liv samtidigt som det är hotat av människans framfart. Verken tar oss tillbaka till aspekter av ansvarstagande handlingar och perspektiv.  De belyser förändringar, hot och möjligheter. Framförallt ger de oss en möjlighet att inte vara helt ensamma i tanken om hur vi kan få det livsnödvändiga havet i ett välfungerande ekosystem där vi brukar och inte förbrukar resursen.

HAVET SOM, OMGER OSS tar avstamp i just relationen mellan människan och havet. Detta kallas havsmedvetenhet. Konstnärerna har i mötet med den specifika platsen valt sitt unika perspektiv för att öka havsmedvetenheten.

Utställningen sker på tio platser i Stockholmsskärgård, ett processbaserat konstverk tas fram i samverkan med den lokala Bygdegårdsföreningen vilken även står som värd och lokalkännedom.
Projekt titel och koncept av Anna Viola Hallberg samt curator som önskar vara anonym.


Anna Viola Hallberg, curator för följande fyra platser.

  • Adam Haugbak, Björkö – Arholma medborgarhus BF, Norrtälje
  • Annelie Wallin, Rådmansö BF, Norrtälje
  • Zoey Hart, Singö bygdegårdsförening, Norrtälje
  • Patrik Qvist, Möja UF, Värmdö/Nord Syd Linjen

Andra konstnärer och hembygdsföreningar som var med i projektet.
  • Zandra Ahl, Nämdö hembygdsförening, Värmdö
  • Cecilia Wendt, Annelie Nilsson, Karin Grundström och Ebba Gyllenhak, BF Kulturarv Djurhamn, Värmdö
  • Judit Hersko, Muskö BF, Haninge
  • Malin Franzén, Ornö BF, Haninge
  • Amanda Cardell, Oaxens BF, Södertälje

Processinledning: april-maj 2022

Publik period: 11 juni- 21 augusti 2022


Projektets Facebook Sida >>>

Tvåsidig affisch om varje konstnär och plats 


Projekt affischÄr du havsmedveten?

Sju principer har tagits fram för vad man behöver förstå för att kalla sig havsmedveten.

1. Jorden har ett enda stort hav med många egenskaper.
2. Havet och livet i havet formar jordens egenskaper.
3. Havet har ett stort inflytande på väder och klimat.
4. Havet gör jorden beboelig.
5. Havet stöder en stor mångfald av liv och ekosystem.
6. Havet och människan är ofrånkomligen sammankopplade.
7. Havet är i stort sett outforskat.


Länkar till utvidgat lärande kring havsmedvetenhet:

2021-2030 är havet fokus område för FN >>>

Havsmiljöinstitutet, marin pedagogik >>>

Havs och vattenmyndigheten >>>

SLU, utomhuspedagogik >>>

Sveriges vattenmiljö >>>

Skolprojektet VIRTUE >>>

Livet i havet >>>

"Havsmedvetenhet är en förståelse för och kunskap om havets påverkan på oss människor, och hur vi människor påverkar havet. En havsmedveten person är någon som förstår grunderna till hur havet fungerar och har förmåga att ta hållbara, kunskapsbaserade beslut rörande havet och dess resurser."  GU

Performance av Zoey Hart, 11:e juli 2022, Singö 

Mer >>>

Interaktivt verk av Annelie Wallin, 2:a juli 2022, Rådmansö (

Verket finns på plats fram till 21 augusti) Förbipasserande och lokalt boende bjöds in att knyta nät med utgångspunkt i ålryssor och föra samtal kring havet, ålen och det gemensamma ansvaret i stort och smått kring. Verket berör ålen hotad art, mytologiserad samtidigt vidrör det minne, gemenskap,  famljehistorier. och konsten att knyta nät. Mer >>>

Processarbete, Adam Haugbak, 6:e juli 2022 Björkö. 

Vid ett antal fältbesök och möten på Björkö-Arholma Medborgarhus med björköbor. Valde Haugback att lyfta havet till bygdegården genom att presentera ett tygbaserat verk, en ridå som minner om havet och som är en pendang till Harald Lindbergs inneröra målningar vid Björkö-Arholma kyrkan.

Verket har sin invigning den 19 augusti 2022. Mer >>>


Performance, Patrik Qvist, juni 2022 Nord-Sydlinjen (Möja). 

Konstnären hjälper land att hålla tillbaka det stigande havet. Havsnivå höjningen är en motor i kommande migrationvågor men det är även en ekonomisk fråga för de  med strandtomt och en utmaning för de allmänningar som finns via strandskydd. Mer >>>

Första bilden: Performance PATRIK QVIST, juli 2022  där konstnären kapitulerar inför havet.


HAVET SOM, OMGER OSS i samverkan med

huvudman

 

Huvudman för HAVE SOM, OMGER OSS är Stockholms läns bygdegårdsdistrikt >>>
Anna Viola Hallberg  är en av två initiativtagare samt curator för de fyra konstprojekten på denna sida.

Engelsk titel: THE SEA THAT, SURRUNDS US

Hybrid by BKN är Björkö Konstnods utställningsverksamhet och Air BKN gästateljéer.

Sic: kommatecknet i titeln är ett medvetet val. ett skav.