HAVET SOM
OMGER OSS


HAVET SOM OMGER OSS fokuserar på relationen mellan människan och havet, om ansvarstagande handlingar och perspektiv. Utställningen syftar till att genom konsten skapa mötesplatser och engagemang kring lokalt angelägna frågor.

Utställningen tar plats utomhus (eller i Bygdegården) i skärgården i samarbete med den lokala Bygdegårdsföreningen som värd men gärna också i samverkan med flera föreningar.
Projektet sker på 10 platser i Stockholms skärgård. Anna Viola Hallberg curerar 4 av dessa: Björkö, Rådmansö, Singö och Möja (Nord-Sydlinjen)


Följande platser - öreningar ingår  i projektet

  • Björkö – Arholma medborgarhusförening, Norrtälje
  • Rådmansö bygdegårdsförening, Norrtälje
  • Singö bygdegårdsförening, Norrtälje
  • Nämdö hembygdsförening, Värmdö
  • Bygdegårdsföreningen Kulturarv Djurhamn, Värmdö
  • Bullerö, Värmdö (Naturreservat, ej medlem i BR)
  • Möja ungdomsförening, Värmdö
  • Muskö bygdegårdsförening, Haninge
  • Ornö bygdegårdsförening, Haninge
  • Oaxens bygdegårdsförening, Södertälje
Huvudman är Stockholms läns bygdegårddistrikt

THE SEA THAT
SURROUNDS US