Nord-Syd linjen/HEAVE


Titel: Nord-Syd linjen / Heave

Konstnär: Patrik Qvist

Projekt: HAVET SOM, OMGER OSS*

Aktionsbaserat projekt om stigande havsnivåer och landhöjning

"Nord-Syd linjen / Heave handlar om havsnivåhöjningen. Projektet inleddes under en residensvistelse i Stockholms norra skärgård på Björkö Konstnod i november 2021 och är en svit aktioner som gestaltar olika sätt att förhålla sig till den stigande havsnivån. Projektet syftar till att skapa bilder av ett skeende som är svårt att greppa. Klimatkrisen diskuteras ofta utifrån ekonomiska och tekniska lösningsmodeller men mer sällan utifrån ett känslomässigt perspektiv. Med det här projektet vill jag föreslå en poetisk ingenjörskonst som kan ligga till grund för dialog om våra hav och kuster.

Jag utgår från platsen där jag arbetar och dess specifika förutsättningar, men projektets tematik sträcker sig utöver en enskild geografi- klimatförändringarna och dess konsekvenser är ju ett globalt fenomen. Det finns en poäng med att använda det lokala som utgångspunkt för diskussion om de här problemen, inte minst då det gör det lättare att förstå- på ett intellektuellt såväl som på ett känslomässigt plan." PQHuvudman: Stockholms läns bygdegårds distrikt

Värdförening: MKU, Möja bygdegårdsförening

Plats: Möja + nedslag längs sträckan Öja-Arholma

Publik projektperiod: 11 juni - 21 augusti, 2022

Curator: Anna Viola Hallberg

Verk utlånat under projekt tiden: Attempt at Ambition (2020, video)