Titel: Harald (ett ögonblick på havet),

Konstnär: Adam Haugbak

Projekt: HAVET SOM, OMGER OSS*


Processarbete, Adam Haugbak, 6:e juli 2022 Björkö.

Efter ett antal fältbesök och möten på Björkö-Arholma Medborgarhus med björköbor, valde Haugbak att lyfta havet till bygdegården. Detta gjorde Haugbak genom att presentera ett textilt verk, en ridå som minner om havet och som är en pendang till Harald Lindbergs kormålning ”Himlalotsen” i Björkö-Arholma kyrka. Lindberg var en mycket aktiv konstnär i området och fokuserade särskilt på skärgårds- och havsmotiv. Verket invigdes med poesiläsning av Anders Djerf, barnbarn till Lindberg och bland annat lokal guide. Med verket hoppas konstnären uppmuntra till att använda medborgarhuset på nya sätt och med havet i särskilt sikte.


Verket hade sin invigning den 19 augusti 2022 och satt på plats till den 12 september. Varpå det nedmonterads för att presenteras vid en utställning i Göteborg Box under hösten 2022. Dialog pågår mellan Björkö-Arholma. Medborgarhus och konstnären om ett ev förvärv/utlåning av verket.

Titel: Harald (ett ögonblick på havet), installerat i utställning på Galleri Box i Göteborg hösten 2022. Fotograf: H. Zeitler


Huvudman:
Stockholms läns bygdegårds distrikt

Värdförening: Björkö-Arholma bygdegårdsförening

Plats: Medborgarhuset, Björkö

Publik projektperiod: 11 juni - 21 augusti, 2022, ev förvärv/donation och permanent placering 

Curator: Anna Viola Hallberg