TITEL 

Titel: TBA

Konstnär: Adam Haugbak

Projekt: HAVET SOM, OMGER OSS*


Processarbete, Adam Haugbak, 6:e juli 2022 Björkö.

Efter ett antal fältbesök och möten på Björkö-Arholma Medborgarhus med björköbor, valde Haugback att lyfta havet till bygdegården.  Detta gjorde Haugbak genom att presentera ett tygbaserat verk, en ridå som minner om havet och som är en pendang till Harald Lindbergs inneröra målningar vid Björkö-Arholma kyrkan.

Verket har sin invigning den 19 augusti 2022 och satt på plats till den 12 september. Varpå det nedmonterads för att presenteras vid en utställning i Göteborg under hösten 2022. Dialog pågår mellan Björkö-Arholma. Medborgarhus och konstnären om ett ev förvärv/utlåning av verket.Huvudman:
Stockholms läns bygdegårds distrikt

Värdförening: Björkö-Arholma bygdegårdsförening

Plats: Medborgarhuset, Björkö

Publik projektperiod: 11 juni - 21 augusti, 2022, ev förvärv/donation och permanent placering 

Curator: Anna Viola Hallberg