GISTNANDE

Titel: Gistnande

Konstnär: Annelie Wallin

Projekt: HAVET SOM, OMGER OSS*

Om verket:

"Min konstinstallation på Gräddö torg har fått namnet ”Gistnande”, som kommer av en kombination av orden gistvall och gista nät (hänga upp, rensa och torka nät).

Det är en installation uppbyggd av linor som dragits mellan ett träd och fyra metallstolpar över en plan gräsyta. Linorna utgår fyra och fyra från två olika höjder på trädstammen.

När linorna fästs i stolparna tecknas en solfjäderform som är ca 15 meter lång och 8 meter bred. De fyra stolparna bildar tillsammans en gistvall på vilka linor av tunnare garn hängsupp för att knytas till nät, knut för knut. Lager på lager läggsnytt ovanpå de gamla urblekta näten och med vindens hjälp skapas en rörelse av färgskiftningar och ljus. 

Till ”Gistnande” hör också teckningen ”Blickpunkter” som hänger inne i bygdegården. Motivet är två runda objekt som svävar fritt i ett nät av linjer. Linjespelet som utgår från de två blickpunkterna på den tecknade horisontlinjen återfinns vid trädet i installationen utomhus.

 

Min personliga resa med verket:

Verket har främst tagit inspiration från mina egna fiskeminnen både av ålfiske och att gista nät tillsammans med pappa. Jag är uppvuxen i södra skärgården på Landsort (Öja), pappa var lots och vi brukade fiska. Redan från början tänkte jag göra en fångstanordning som skulle påminna om ålsyssor eller ålhommar. Dessa var fasta installationer av nät och bågar, som satt i vattnet under hela säsongen fisket pågick. Ena änden hade en förtöjningspunkt på land. Där det var som grundast fanns en strut som var den slutliga fällan för ålen, det var den vi tömde när vi vittjade, ålarna samlades först i en nätkorg i båten, när vi kom i hamn ”hälldes” dem över i träsumpen som var förtöjd vid bryggan.

 

Gistvall är öppen plan markyta försedd med en ställning för upphängning av fiskenät i hela sin utbredning för torkning för att enklare kunna rensa näten från sjöväxter och för kontroll av skador som kan behöva repareras.

Att gista nät avser att hänga upp och torka nät.  Källa wikipedia >>>

 

Bakgrund:

Rådmansö bygdegårds styrelse föreslog platsen vid Gräddö Torg, det är en öppen, plan gräsyta med ett stort träd i ena änden.Temat var havet och konstverket skulle vara både process- och deltagarbaserat." AW 


Konstnärens webbsida >>>

Huvudman: Stockholms läns bygdegårds distrikt

Värdförening: Rådmansö bygdegårdsförening

Plats: Rådmansö

Publik projektperiod: 11 juni - 21 augusti, 2022

Curator: Anna Viola Hallberg