SAMVERKAN
BKN - KYRKBYN

Väddö lokal ekonomiska analys (LEA)  - Idéverkstad

Gruppen som arbetar med Björkö landsbygdsutveckling har två tydliga spår dels är det Kyrkbyn men även en utredning som presenteras i två dokument "Förstudie till VA-utredning för projektet Björkö Kyrkby Jordbruksverket journalnr:2019-4252" samt "PM om framtida möjligheter för VA lösningar i Björkö Kyrkby"
Fler noter från Idéverkstaden införs efter mötet den 28 februari.

Inbjudande part: Coompanion, Norrtälje
Zoom 28 feb, 2021

Dialogmöte BKNs ordförande, curator,  gästkonstnär och Kyrkbyn (jan 2021)
Visionsmodellen som Per Person tillverkat har sedan i mitten av januari fått ett tillfälligt hem i Studio 28. Den utgör ett bra samtalsunderlag i beskrivningen av tankegångar kring ett nytt boendeområde på Björkö, Norrtälje kommun. Det första seminariet hade upplägg av ett dialogmöte. Kretsade kring frågor som AiR BKN konstnären/ariktekten och till lika doktorand kandidaten Aurike Quintelier från Belgien var välbekant med.  Bland ämnena märktes  Akvaponik, identitiet och landskap. Med detta lyftes frågor kring vem som känner sig välkommen och manad att söka sig till Kyrkbyn för boende och företagande. BKNs curator åtog sig att introducera kyrkbyn till Word Press för kommande uppdateringar av  https://www.bjorkolu.se. Kyrkbyn tillsatte en grupp vars syfte var att se över  webbsidans arkitektur och innehåll.

Akvaponik >>>

144467470_245669243757740_3922291337373949252_ojpg
Medverkande: Yvonne Sjöblom, Anna Viola Hallberg, Aurike Quintelier, Per Persson och Robert Sjöblom. Plats: ateljé 28 på BKN den 30 januari 2021.
Foto: AV


Videosamtal mellan BKN och Kyrkbyn (dec 2020)

De två styrelserna möttes och talade kring samverkan. BKN föreslog att del av den utställning som fanns på den lokala matvarubutiken vintern 2019-21 skulle kunna finnas att tillgå på BKN, detta som i ett led att skapa tydlig kommunikation kring Kyrkbyn men även som en möjlig resurs för AiR BKNs konstnärer då främst den konstnär/arkitekt som har residensplats 14 jan-14 mars 2021. Kyrkbyns informationsrika webbsida bär på spår av vattenutredningen, medlemskap och vision för kyrkbyn samt bygdeutveckling. För personer som inte redan är initierade kan det vara en god idé att omstrukturera webbsidan. Nästa möte sattes till den 30 januari och skulle då ta form av ett dialogmöte på engelska så att den gästande konstnären/arkitekten skulle kunna medverka.
Kyrkby (wiki)  >>>
Björkö Kyrkby, Videoskiss 2018 (You Tube)  >>>


IMG_8031jpg

Visionsmodell från 2017 över del av Björkö Kyrkby. (nätpartierna gestaltar skog, mosskvistarna träd, det går att urskilja höjdkurvor möjliga vägar, Den raka huvudaxeln korsar Marumsvägen och fortsätter sedan upp till Björkö-Arholma kyrka)
Medverkande: Yvonne Sjöblom, Anna Viola Hallberg, Bo Gidlöf, Per Persson och Robert Sjöblom. Plats: Videosamtal.
Foto: AV

bjorkokonstnod.se

Björkö Konstnod, Simpnäsvägen 739, SE-76453 Björkö