LOKALT


BETA SIDA

 

Ordförande i Björkö-Arholma Hembygdsförening
Samverkar med AV BERG

- Robert Sjöblom -

Föreningen Björkö Teater

Samverkar med AV BERG


- Lars -

Medborgarhuset
Samverkar med AV BERG

- NN -
Sjömannaföreningen

Samverkar med AV BERG
- Camilla Karlsson-

Pedagog Väddö Församling

Samverkar med AV BERG
Gestaltnings av Ljusbäraren (workshops)


- Bo Gidlöf -

  Björkö Landsbygdsutveckling ek för, ordförande

Björkö Kyrkby >>>
Björkö landsbygdsutveckling  >>>

Samverkar med AV BERG

Seminarium kring Kyrkbyn med konstnär o arkitekt Aurike Quintelier


Rådet för föreningssamverkan  eller LOKALT som vi kallar det, är en grupp som verkar lite vid sidan av verksamheten. De har det gemensamt att vi redan har projekt med dem. De till att vi bibehåller ett program som är relevant i bygden

. . .