Med stöd av:

            

BKN S H O W R O O M

SELECT WORKS PRODUCED IN OUR STUDIOS 2020.

For more about the artists >>>


Christoph Mügge

 "Under min residensvistelse vid Björkö Konstnod skulle jag vilja skapa an serie av verk på papper (träsnitt m m) och skulpturer som gestaltar ett fiktivt dödsbo av en anonym människa samt innehåller dödsritualer från olika kulturer och samtida frågeställningar. "

"During my residency at Björkö Art Center, I would like to create a series of works on paper (woodcuts, etc.) and sculptures that depict a fictitious estate of an anonymous person and contain death rituals from different cultures and contemporary issues."

 

The artist is based in Malmö, Sweden
About the artist/om konstnären >>>

 

 

Skytteföreningen Sierra

"Vi vill, med bas i ateljén och omgivningarna, arbeta fram metoder att påkalla uppmärksamhet till föreningens verksamhet och de mekanismer som skyttet rymmer"


Under vistelse vid AiR BKN bildades Skytteföreningen Sierra. Det är ett konstnärligt projekt på initiativ av Andreas Sandberg (f. 1989) och Adam Haugbak (f. 1991). Föreningen intresserar sig för skyttets närvaro i samhälle och kultur, och vill genom konstnärliga projekt belysa historiska och samtida uttryck för detta. Vi vill, med bas i ateljén och omgivningarna, arbeta fram metoder att påkalla uppmärksamhet till föreningens verksamhet och de mekanismer som skyttet rymmer.

Föreningen intresserar sig för skyttets närvaro i samhälle och kultur, och vill genom konstnärliga projekt belysa historiska och samtida uttryck för detta. Under vistelsen på Björka Konstnod har Skytteföreningen genomfört sina första övningar. Utifrån insamlande av idéer och material från platsens omgivning har föreningen tagit fram en skulptural och rumslig installation om integrerats på en utvald plats längs Stora marumsvägen. Installationen vill genom att referera till måltavlor, ögon och blickfång, antyda en övningsplats för perceptionen.

Konstnärerna är baserade i / artists are based in
Stockholm & Göteborg.


 

Linus Krantz

 

“I mitt arbete på Konstnoden kommer jag fokusera på att tillverka kretskort. Jag vill också testa möjligheter för kretskorten att bli något spatialt, och eventuellt arbeta skulpturalt med det material som framkommer.”

 

Fotografier: L. Krantz
Video 1: Linus Krantz talar om sitt arbete (@ 7 min)
Video 1: Linus Krantz visar runt i ateljén på BKN (@ 3 min)

The artist is based in Stockholm, Sweden
About the artist/om konstnären >>>

 

 

Alexandra Kostrubala

"When I painted last (30 years ago) my childhood home burnt down. On the remaining wall my mothers collections of angels had burnt but were burnt away but the silhouette of their existence was there. This fascinates me to this day. The idea of something that was once there but now gone and how to illustrate this.I find this very challenging but I will try my best to achieve this when at Björkö with working with found and collected objects making small worlds,painting drawing and all having its heart in the existence,act, and performance."

 


1) Title: Hole in the Whole - performance at BKN, august 2020 with Alexandra Kostrubala, Johan Lundin and Åsa Öhrn
2) Title: Dirty Nothing, linnen cloth/kitchen towel with pigment

3) Titel: Study of small objects (size varies)

4) Titles to be added

Performance: Alexandra Konstrubala, Title to be added
Videographer: Christoph Mügge
 
 

The artist is based in Stockholm, Sweden
About the artist/om konstnären >>>

 

 

bilyana furnadzhieva

"naturen är vår primära verklighet. Jag har alltid blivit rörd av mångfalden av dess färger, dessflera former och dess fascinerande ljud. Jag gräver i myter för att hitta spår av det forntidahäxor. enligt min mening är häxans roll idag att bli inspirerad så mycket som möjligt från krafter och fenomen och att översätta dem till visuella och ljud baserade berättelser. "

"nature is our primary reality. I have always been moved by the variety of its colors, its multiple shapes and its fascinating sounds. I delve into myths to find traces of the ancient witches. in my opinion, the role of the witch today is to get inspired as much as possible from forces and phenomena and to translate them into visual and sound narrative."

 
 

1. 25 x 28 cm, lune solaire, paper, golden leaf, crystal
2. 27.5 x 34.5 cm, horizon d'or, paper, golden leaf, crystal
3. 33 x 50 cm, geranium sanguineum, paper, golden leaf, geranium leaves
4. 24 x 30 cm, eastern sun, paper, golden leaf, geranium leaves

The artist is based in Paris, France
About the artist/om konstnären >>>


The artist returns to Björkö in April-May 2021 to continue the work. Exhibition on the work done during the fall of 2020 scheduled to be exhibited in March 2021 in Paris. >>>


 

 

Karin Lundgren-Tallinger

"I mina arbeten används tråd och tygfragment på ett sätt som mer relaterar till frihandsteckning och måleri än traditionell textil. Jag arbetar med återvunnet material, klipper sönder, färgar över, färgar av, etsar, trycker och syr ihop."

"In my works, thread and fabric fragments are used in a way that relates more to freehand drawing and painting than traditional textiles. I work with recycled material, cut, dye over, dye off, etch, print and sew together."


 
 

The artist is based in Stockholm, Sweden
About the artist/om konstnären >>>


 

 

Johan Lundin

"Jag ser färg som en rörelse liksom ett undermedvetna som kan uttrycka mina minnen och känslor av det förflutna och det som kan komma. Många bilder består även av det hemska i tider där liv och döden är sammansvetsade till ett. Jag försöker genom mitt måleri att vara så ärlig som möjligt och att försöka förmedla en cirkel av hela förloppet. "

The artist is based in Stockholm, Sweden
About the artist/om konstnären  >>>BKN SHOWROOM, SELECT WORKS PRODUCED IN OUR STUDIOS 2020.

For more about the artists  >>>

Föreningen Björkö Konstnod         BKNs GDPR policy