JOHAN LUNDIN

Stockholm/Björkö,/Luleå

Det abstrakta målerier är baserat i nära upplevelser av, och uppmärksamheten på, rigida och förtryckande strukturer. Måleriet frammanar subversiva gester där konstnären frammanar en möjlig värld där vi möts som likar i våra olikheter. 

Kontakt: johanlundin5454@gmail.com


Nedan: Bild 1-5 samt 7 deltalj av målning. 6 Test hängning av verk. 8-9 Johan Lundin