Med stöd av:

 

BKN KONSTNÄRER/ARTISTS 2020

Konstnärer 2021  >>>Gästande konstnärer vid Björkö Konstnod.

1 juli 2020 fick föreningen Björkö Konstnod kontraktet på fd Björkö-Arholma skola. I två intensiva veckor tömdes och städades husen och en efter en öppnades ateljéerna.

18 juli 2020 började första konstnärerna arbeta i ateljéer. Björkö Ateljérunda blev först att använda fd gymnastiksalen och då för en samlingsutställning.

Kontraktet och stödet från LEADER blev klart först i mitten av november.

Tabellen på denna sida visar konstnärernas hemvist. 23 Stockholm och övriga en vardera. Perioden avser 1 juli till 20 december 2020. Det höga antalet besökande konstnärer beror på att under start-upp perioden tog vi emot konstnärer på 2 veckors perioder. 4 konstnärer behövde dessutom vistelse kortare än 4 dagar. Tre av konstnärerna var sk sommargäster på Björkö, resterande yrkesverksamma samtidskonstnärer.

 
 

 

Carola Björk

Carola Björks arbeten kan ses som visuella konsekvenser av kontakten med en omgivning. Hennes konstnärliga praktik tar spjärn i vardagens verklighet där hon låter material, rumsliga sammanhang och människors berättelser fånga en uppmärksamhet och bli till undersökningar av ett närmade, där det andra innebär möjligheten till något nytt. En praktik som fungerar som ett kunskapade i sig och låter henne söka vidare förståelse för människans relationella tillvaro. Med varierande uttryck som fotografi, text, skulptur, måleri och installationer forskar hon på mötets fenomen. Vad innebär det att beröra och bli berörd? är frågor som arbetena ställer oss.

Carola Björk (f.1979) är uppvuxen och bor i Stockholm. Hon har en master i konst från Konstfack (2019) och en kandidatexamen i filosofi från Södertörns högskola (2020) där intresseområdet är existentiell fenomenologi.

"Under min vistelse på BKN önskar jag ställa mig i dialog med novemberljuset. Låta ljuset bli ett eget material och ”någon” jag närmar mig. Med fotografi, text och skulptur önskar jag betrakta dess skiftningar, kontraster och skuggorna det kastar. Vad låter du framträda, vad sätter du på distans? är frågor jag drivs av. Vad ljuset har för kroppsliga konsekvenser är något jag intresserar mig för."

Residenskonstnär
Plats: Storaateljén/nr3, BKN

Datum: 30 oktober - 30 november

Webbsida: http://carolabjork.se

Carola Björk


 

Adam Haugbak & Andreas Sandberg

"Skytteföreningen Sierra är ett nystartat konstnärligt projekt på initiativ av Andreas Sandberg (f. 1989) och Adam Haugbak (f. 1991). Föreningen intresserar sig för skyttets närvaro i samhälle och kultur, och vill genom konstnärliga projekt belysa historiska och samtida uttryck för detta. Vi vill, med bas i ateljén och omgivningarna, arbeta fram metoder att påkalla uppmärksamhet till föreningens verksamhet och de mekanismer som skyttet rymmer"
Adam Haugbak baserad i Göteborg och Andreas Sandberg i Stockholm

AiR BKN
Plats:  Ateljé 35
Datum: 19 november - 19 december

Öppen ateljé: 18 december
Verk installerat på fältet innan kyrkågården på Marumsvägen.

Webbsidor:

http://aerosol.energy/ (webbsida för gemensamt utställningsprojekt)

http://andreassandberg.com/

http://adamhaugbak.com


BKN SHOWROOM  >>>

 

Adam Haugbak & Andreas Sandberg

Dokumentation: Erik Gustafsson


 

Linus Krantz

Linus Krantz konstnärsskap består av ett nedbrytande av innebörden av att skapa bilder, manifesterad via ett alkemistiskt experimentarande inom konstnärligt hantverk. Teman som kretslopp, verklighetsflykt och samhälleliga systemfel ur miljösynpunkt är ständigt återkommande. Det finns en grundstomme i grafik och hur ett nyskapande inom traditionella processer kan ha en dialektik med fortlöpande samhällsutveckling.

Landskapet och naturen är ständigt i konflikt med den människokonstruerade industrin i  hans konstverk.

I hans nuvarande projekt hamstras  upplevelser och bilder hämtade från omgivningarna och naturen runt Arlanda flygplats, Stockholm. En perifer plats med föga visuell representation i vår kollektiva bildbank, men med en högst essentiell funktion för möjliggörandet av vår civilisations kommunikation och marknadsekonomi. I projektet utforskas estetiken runt kretskort och etsningens historia, och dess paralleller till flygplatsens logistiska funktioner och utformning.

“I mitt arbete på Konstnoden kommer jag fokusera på att tillverka kretskort. Jag vill också testa möjligheter för kretskorten att bli något spatialt, och eventuellt arbeta skulpturalt med det material som framkommer.”


Residenskonstnärer
Plats: Hörnateljén, BKN
Datum: 17 oktober - 17 november

Webbsidor: saknar ref

Instagram:
https://www.instagram.com/linushojkrantz


BKN SHOWROOM >>>


 

Linus Krantz


 

Grandia/ Marja-leena Sillanpää och Petra Axelsson

Vi strävar efter att medvetandegöra, uppleva och lära oss om nya företeelser som vi inte tidigare erfarit eller kring frågor som vi finner angelägna. Utgångspunkten är något som väcker bådas intresse. Det kan vara språket i en bok, ex Aniara av Martinson, eller en situation; en ‘catwalk’ där människor visar/visas upp. Processen börjar med det fördjupade samtalet och övergår till det mer ordlösa och gestlika. Vi bjuder ofta in andra människor eller organisationer att tänka/göra tillsammans med oss vid performancetillfällen eller workshops. Resultatet visas som sceniska verk eller klassiska utställningar men även som brev eller stilla tankar.

Residenskonstnärer
Plats: Grönaateljén, BKN

Datum: 27-31 augusti

Webbsidor: saknar ref

 

Grandiia


 

Laleh Kazemi Versari

Laleh Kazemi Veisari (f. 1983) bor och arbetar i Stockholm. Hon är en interdisciplinär konstnär utbildad på Konstfack, där hon tog sin masterexamen i konst. Under residenset kommer hon bland annat att utveckla och fördjupa sitt arbete genom digitala medier. Med utgångspunkt i den befintliga platsen, samt material insamlat tidigare i år, inleds här en experimentell process för att undersöka minne, plats och förflyttning.

Residenskonstnär
Plats: Grönaateljén, BKN
Datum: 1-17 september

Webbsida: https://www.lalehkazemiveisari.com

 

- Porträttbid bortagen, åkterkallat samtycke -


 

Anna Wallander

Wallander rör sig genom olika konstnärliga uttryck i "Hjärtat"  arbetar hon i gränsland mellan teater och konst och utforskar vilka vi är efter en kris. Ett arbete som kräver stringens, mod och reflektion. Det balanserar mellan det personliga och det samhälleliga och kanske sökandet efter meningsfullhet och samhörighet.

Wallander ställer ut som konstnär,  har olika uppdrag inom teater,  film och musik.


"Jag undersöker mina sk kriser, våld,sexualitet, skilsmässa, död, passion,krig, sjukdom, naturkatastrof, pandemi, förälskelse, flykt,barnafödande, djup kärlek, stor humor, njutning, andlig extas, ömhet, stillhet. Och en del vanliga banala betraktelser, livet som går, tex bussar,fiskpinnar,tvätt.

Det jag kommit fram till är att reaktionen är ungefär densamma , vare sej krisen är positiv eller negativ. Det vi inte kan hantera är onåbart för oss, och genom dessa kriser blir vi mer hela. Det gäller kanske även kollektivt, att vi kan nå klarhet genom kris.

Det här har jag skrivit om under en månad i Paris, då jag utsatte mej för mkt ensamhet och mkt konst. Undvek till större delen vanlig social kontakt med familj och vänner.

Tanken är att i ett rum (Teater Giljotin 17,18/10 2020) redovisa detta försök och se hur mötet med en liten publik blir. Vad kommunicerar?

Det jag behöver producera på BKN är skisserna, vissa texter, laga fostren."

Residenskonstnär
Plats: Hörnateljén, BKN
Datum: 3-17 oktober

Webbsida: 
https://endaresforsvarstal.com/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Anna_Wallander


 

Anna Wallander


 
Karin Lundgren-Tallinger

"I mina arbeten används tråd och tygfragment på ett sätt som mer relaterar till frihandsteckning och måleri än traditionell textil. Jag arbetar med återvunnet material, klipper sönder, färgar över, färgar av, etsar, trycker och syr ihop

Återanvänder allehanda spill till nya språkligheter. Fogar ihop delar som sedan används i ett kompositionellt förhållande mellan färg och form i rummet. Låter bilden bli tredimensionell, vill att de enskilda delarna tillsammans blir något som kanske liknar en tablå, eller en skog, eller åtminstone få till en plats där betraktarens vandring gör att bildens utsnitt växlar i betraktarens öga, kanske öppnar för en relationell läsning av ett rum. Jag har under sensommaren växtfärgat ull och silkestyger. Blandningar av krapp, alkanna, ekblad, lökskal och galläpple, en lite dov färgskala från ljust grå till mörkt brun med en lång mittremsa av köttfärgat rosa… det och diverse upphängningsanordningar tar jag med mig till Björkö för att med tunna handsydda linjer göra ingrepp i rummet; skulpturala, rumsliga teckningar, kanske några insydda grenar, en vällingklocka, karbinhakar, Karolinerstigbyglar."


Residenskonstnär

Plats: Grönaateljén, BKN

Datum: 17 -30 oktober


Webbsida:

https://karinlundgren-tallinger.se/


 
Karin Lundgren-Tallinger

 

Mako Ishizuka

"I attempt to intervene in the psychological and physical distances that emerge where the global meets the everyday, using my own experiences and imagination as springboard. Having lived as 'others' in various societies in the world, i acquired resilience, parallax and the license for leaps, and encountered people who are generous to exchange. I appreciate them to observe society and play with rules, norms, and logics, and to ruminate and share the findings and questions that surface from the shades. My view is communicated in a personal manner, taking various forms, such as visual installations, social projects, acts, essays, and combination of them, inviting people to look afresh at their values and relation to the surrounding world.
I studied Interdisciplinary Studies (culture/philosophy/sociology) at Kobe College in Japan, and free art at Gerrit Rietveld Academy in the Netherlands and Malmö Art Academy in Sweden. For my projects, I have received opportunities such as IASPIS in Sweden, Cité des Arts/Institut Français in France, Capacete in Brazil, Bag Factory in South Africa, Cittadellart in Italy, and Production Prize from Pistoletto Foundation. My practice has been presented in various places such as Fittja Pavilion at 14th Architecture Biennale in Venice, "Frictions in the Globalisation" at EHESS (National Institute for Higher Studies in Social Sciences) in Paris, and "Connecting Scapes" at Museum of Contemporary Art Tokyo.
At BKN I would like to work on the production of workshop/installation "Graphic Movements", a social attempt to exercise humanity under COVID environment, reflecting the differences of the applied rules and people's reactions in the countries where I am related (Sweden as my resident place, Japan as my homeland, and possibly UK where I got thought-provoking experiences including discriminations during the Lock-down this spring). I also would like to work on the essays around the act of resisting in our current society that is divided and opposed, and in our current world that is full of absurdity. "


Residenskonstnär
Plats: Storaateljén, BKN
Datum: 1-30 september

Webbsida: https://www.makois.com


 

Mako Ishizuka

Caption: "Graphic Movements", 2019, workshops + installation (metal grid structure [mobile art rack], light-weight cotton cloth, projector). Installation and workshop view at the Bag Factory, Johannesburg, South Africa, 2019.


 

Christoph Mügge

Christoph Mügge är född i Bonn, Tyskland år 1983 och är utbildad på Konstakademien i Düsseldorf. Han har bland annat ställt ut på The Koppel Project (London, UK), Begehungen (Chemnitz, DE), Kluckyland (Wien, AT), Croxhapox (Gent, BE), Kunstmuseum Gelsenkirchen (DE), Kunsthaus Rhenania (Köln, DE) Kunstverein Bochumer Kulturrat (Bochum, DE), 6. Höhler Biennale (Gera, DE), Concordia (Enschede, NL) Bolivar Art Gallery (Lexington, KY, USA) Galleri GRO (Jakobstad, FI), Hilbert Raum, (Berlin, DE), Kristianstads konsthall, OK Corral (Köpenhamn, DK), Supermarket Stockholm - Independent Art Fair, Verkstad konsthall (Norrköping), ID:I Galleri (Stockholm), DAS ESSZIMMER – Raum für Kunst+, (Bonn, DE), Steneby konsthall (Dals Långed), Södertälje konsthall, Husby konsthall och Vestfold Kunstsenter (Tønsberg, NO). Han har tilldelats Konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium, Herman Österlunds konstnärsstipendium och IASPIS, internationellt kulturutbyte. Han har också haft stipendiatvistelser på Aabenraa Artweek (Aabenraa, DK), isdaT beaux-arts (Toulouse, FR), Antonie-LeinsKünstlerhaus (Horb a. N., DE), ARE (Enschede, NL), Schlossbergstipendium (Böblingen, DE), Serlachius Residency (Mänttä, FI), Platform (Vasa, FI), UK School of Art and Visual Studies (Lexington, KY) Heinrich Böll Cottage, (Achill Island, IE), AiR Jakobstad (FI) arTwins in Open Spaces (Pafos, CY), Est-Nord-Est, (Saint-Jean-Port-Joli, QC, CA), Ifö Center (Bromölla), Roja Art Lab (Roja, LV) och Begehungen (Chemnitz, DE). Christoph Mügge bor och är verksam i Malmö.

"Under min residensvistelse vid Björkö Konstnod skulle jag vilja skapa an serie av verk på papper (träsnitt m m) och skulpturer som gestaltar ett fiktivt dödsbo av en anonym människa samt innehåller dödsritualer från olika kulturer och samtida frågeställningar.
När min mormor gick bort sommaren 2014 återförenades släkten i det välbevarade radhuset i Täby som spelade en central roll under min barndoms somrar. Smärtsamt blev vi påminda om att inte bara en älskad person oåterkalleligt försvann, utan även huset och nästan alla hennes ägodelar som vi genom åren fick en stark emotionell bindning till. En idyllisk plats hade förvandlats till ett dödsbo. Där föddes tanken om en konstnärlig bearbetning av erfarenheten och den resulterande tomheten ur ett mera allmänt perspektiv.

Jag vill undersöka både den sentimentala verkan av personliga föremål i det fysiska rummet och det moderna digitala dödsboet som gestaltar minneskulturen 2.0, vilket ger upphov till en rad följdfrågor; "Hur ska man förhålla sig till sina anhörigas inlägg i sociala medier och deras konton, utan att ha tillgång till lösenorden? Vad händer med alla efterlämningar som lagras i datamoln? Hur ska vi umgås med dessa vittnesmål och samlingar som inte befinner sig på en fysisk plats? Hur ska nya testamenten formuleras i den digitala eran där ens anhöriga vill ha tillgång till ens personliga uppgifter? Vad vill vi överhuvudtaget lämna efter oss och vilken roll kan en medveten döstädning spela? Hur ska vi förvalta digitala livsverk i form av selfies, bloggar, inlägg, olika konton, filmer, musiksamlingar, meddelanden, mejlkonversationer m m?"

Residenskonstnär
Plats: Grönaateljén, BKN
Datum: 17 september - 17 oktober

Webbsida:
 http://www.christophmuegge.com

 

Christoph Mügge
Porträttbild: Steffi Schöne 

Bilyana Furnadzhieva

Born in Sofia, Bulgaria, in 1992, she lives and works in Paris.
For bilyana furnadzhieva Nature is the first human reality. Attentive to the sonic and formal variety of the natural forces and phenomena bilyana translates them into a visual and sound narrative. 
The lines, colors and shapes in her artworks are intended to pacify the relationship of man to his environment at the time of a significant ecological threat. bilyana creates a unique language in which opposing parts collide - neat elements, made by herself and raw elements, found during her moments of exploration. She gets comfortable with subjects, materials, mediums - from drawing, collage, sculpture to musical composition and editing.

"nature is our primary reality. I have always been moved by the variety of its colors, its multiple shapes and its fascinating sounds. I delve into myths to find traces of the ancient witches. in my opinion, the role of the witch today is to get inspired as much as possible from forces and phenomena and to translate them into a visual and sound narrative.

crystal sound is presented in the form of sculptures and musical performances, reflecting my desire to link physical form and music. I started out with the idea of making peculiar and unfamiliar objects on my own in search of unexpected sonorities. the research of the specific resonance of the sculptures is achieved through the use of porcelain and pure metal oxides, which create new timbres, specific to each object. the works presented combine precise elements, made by myself and raw elements, found during my moments of exploration.

composed through the use of scores, my musical pieces are conceived as questions - answers between soundtracks, recorded instruments and live played parts. the pieces interact with the noises and the sound context, an evocation of passing time, the ephemeral and the transitory. the rhythms played are for me the primary language that makes our bodies vibrate."

Works 2020 >>>


Instagram:
https://www.instagram.com/bilyana.b.f/
Facebook, Crystal Sound Project:
https://www.facebook.com/crystalsoundprojectBKN SHOWROOM >>>

 

Bilyana Furnadzhieva


 

Erik Jeor & Elvire Soyez

"Två så olika konstnärer som makarna Erik Jeor och Elvire Soyez ingår en legering på Galleri Benoni: Jeors akvareller, flyktiga och flytande som luft och vatten med Soyez solida skulpturer, skapade av eld och jord.Titeln ”L´Apesanteur” innehåller både tyngd och dess upphävande: tyngd och tyngdlöshet (ett tema som upptog Simone Weil). Erik Jeors akvareller svävar i en rymd eller submarin värld, mellan form och formlöst, kropp och landskap, abstrakt tecken och figur. Mellan apokalyps och lycka. Svävande, simmande - men de har uppstått ur den rinnande färgens gravitation, dess egen fysiska tyngd.

Och Elvire Soyez objekt i bränd lera som vilar tungt på underlaget rymmer samtidigt det viktlösa och himmelska: den urgamla armeniska kyrkan omgiven av ett moln. Och den kristallinskt formade bergstoppen övergår i en kultbyggnad, besläktad med futurismens och expressionismens himlastormande utopier. I det jordiska inkarneras det spirituella, som i erotiken: en skåra i snigeln. Metamorfoserna blottar ett leende."

/ Peter Cornell författare, konstkritiker och hedersledamot av Akademien för de fria konsterna


Residenskonstnärer:
Plats: Storaateljén
Datum: 17-30 oktober

Webbsidor:
https://www.erikjeor.com

https://www.elviresoyez.com 

Erik Jeor


Elvire Soyez

 

Amanda Cardell

Cardell arbetar med bildkonst med utgångspunkt i rörelse, textil och skulptur, arbetar ofta med frågor hur det visuella får ta plats i vårt gemensamma offentliga rum. Med stor känslighet för den specifika platsen, rummet, material och process så skapar hon iscensatta berättelser.

Amanda är född i Ljungby, utbildad på konsthögskolor i Norge, Sverige och Belgien, verksam som bildkonstnär och konstprojektledare. Har visat sin konst bl.a. under Paris kulturnatt Nuit blanche på Svenska kulturhuset, Vigelandmuseet i Oslo och Eskilstuna konstmuseum.

På Björkö Konstnod ska hon slutbearbeta ett verk för Ljungby kommun inom ramen för Stationssamhällen, Region Kronoberg. För detta behöver hon en större ateljé, vilket BKN tillhandahåller.  Verkets tema är närhet och distans och skapar ett tvådelat textilt verk, till stor grad av återbrukat textilt material, med litterär inspiration från rymdeposet Aniara av Harry Martinson.


Residenskonstnär:
Plats: Vitaateljén
Datum: 10 - 14 september

Webbsida:

http://www.amandacardell.com/

 

Amanda Cardell


 

Ulrica Lundberg

"Jag är i grunden en bildkonstnär som arbetar med måleri och teckning som mina medium. Det föreställande gestaltandet var mitt språk i många år.
Men så för sju år sedan ändrades mitt uttryck och jag började arbeta med symmetri och geometri i mitt målande.Vi sidan av mitt konstnärskap har yoga och meditation varit en betydande del av mitt liv sedan sjutton år tillbaka.
Jag är utbildad på Konsthögskolan i Stockholm och under mitt yrkesliv har också undervisandet varit en stor del. Framförallt har kunskapen om avbildandet av verkligheten varit mitt huvudtema i undervisningen.Jag har även använt yoga och meditation som inslag i min undervisning. Det är framförallt på Konsthögskolan i Stockholm som jag varit verksam men även på Akademien i Salzburg.
Under min vistelse på Björkö kommer jag söka mig ut i naturen för att omsätta och fortsätta  mitt arbete med symmetriska former, med hjälpa av material från skog och mark. Kameran kommer vara mitt redskap. Det är en ny dörr jag öppnar i mitt arbete med hjälp av den här vistelsen."


Residenskonstnär
Plats: Vitaateljén, BKN
Datum: 25 - 28 augusti
Webbsidor:

www.ulricalundberg.wordpress.com 

www.ulricalundberg.se
 
Ulrica Lundberg

 
Joanna Bodzek

"I mitt arbete fokuserar jag ofta på relationen mellan akten att skapa och upplevelsen av ögonblicket.  Detta har resulterat i en rad konceptuella projekt som uttryckts genom installationer, måleri, fotografi mm.

För närvarande undersöker jag sambandet mellan “utforskande konst",  begreppet “flow” samt dess påverkan på emotionella tillstånd. I mitt arbete fascineras jag av processen. Processen, inte resultatet, tillåter mig att uttrycka olika aspekter av existensen och kreativiteten i ögonblicket. Jag jobbar gärna utanför stadsbubblan, i naturen, som är  den främsta inspirationen, det är medel och den källa ur vilken det  jag skapar uppstår. Det är detta jag fortsätter att undersöka under min residenstid vid Björkö Konstnod."

Joanna Bodzek var konstlärare på Björköhänget, 28 juli
Konstnärspresentation 29 augusti , kl 18.00 på BKN


Residenskonstnär
Plats: Storaateljén, BKN
Datum: 18 juli - 27 juli, 27 augusti - 1 September

Plats: Grönaateljén, BKN

Datum: 27 juli - 26 augusti


Webbsida:
http://www.joannabodzekstudio.com/
https://rc.joannabodzek.com/

Instagram:
https://www.instagram.com/wild.passion.inks/

 

Joanna Bodzek
Porträttbild: Irina Anufrieva


Åsa Öhrn

Åsa Öhrn är född 1966. Bor och verkar i Stockholm. Hon ägnade sig tidigt åt teman som familjestruktur och att vara innanför eller utanför olika grupper. Öhrn målar i akryl och olja sedan 25 år tillbaka men har senaste året ägnat sig åt collage där hon klipper sönder andra konstnärers verk (från konstböcker) och gör nytt. På Björkö Konstnod kommer hon under helgen 24-26 juli visa verk producerade under residensperioden men även tidigare producerade kollage och måleri.

Åsa Öhrn var även konststlärare på Björköhänget., 27 juli


Residenskonstnär

Plats: Hörnateljén, BKN

Datum: 17-27 juli


Plats Vitaateljén
Datum: 15-27 augusti + september (enligt roterande schema)


Webbsida:
asaohrn.com

 

Åsa Öhrn
Porträttbild: Ulrica ZwengerAlexandra Kostrubala


"I am a curator, artist and gallerist MFA from Konstfack University of Arts Crafts and design.

I grew up in Chicago but have been mostly living in Sweden other than a half year on Iceland, Norway, Denmark and New York.

I started as a painter to leave the canvas to the body. The last 30 years I have been doing performance and installations only using place specific ideas, found objects, historical references and myself as material.

I work now returning to the object via my experience as a performance artist. I would like my paintings objects to have the patina of an act and the feeling I have had in the now, now cemented into an inanimate object. Most mediums will be included with performance always being a part of the process.

When I painted last (30 years ago) my childhood home burnt down. On the remaining wall my mothers collections of angels had burnt but were burnt away but the silhouette of their existence was there. This fascinates me to this day. The idea of something that was once there but now gone and how to illustrate this.I find this very challenging but I will try my best to achieve this when at Björkö with working with found and collected objects making small worlds,painting drawing and all having its heart in the existence,act, and performance.

Selection; Gallery 11, Reykjavik Island. Gallery Wohnmachine aka Fredrik Loock Gallerie Berlin. Obervelt, Stuttgart. World cup games Korea, Japan. Memphis Social Apec New York. Printed matter New York. Cultural House, Stockholm. Residency program, Hollufgård Denmark. Berlin Soup,Lliljevalchs spring show. Fall show Oslo Norway. Receiver of Swedish travel and artist grants."

Residenskonstnär
Plats:  Storaateljén, BKN (delar med Johan Lundin)

Datum: 5-19 augusti + 2-17 oktober
Plats: Skrivateljén
Datum: 19-27 augusti
Plats: Vitaateljén


Webbsida:  
www.kostrubala.se

 

Alexandra Kostrubala


Johan Lundin


"Jag är målare. Måleriet har kallat mig i många år, ett språk som kan inkludera dom känslor som är begränsade annars i tal,  fotografi,  film och skulptural form. En målning är ett fönster till det som finns men inte kan bli sett, tankar, drömmar, förhoppningar  och förtvivlan. Jag är målare, det är det jag vill göra, inget annat.  Som en målariprofessor sa en gång  “skulptur är en sak man snubblar på när man tittar på en målning.  Jag föredrar oljefärg den har den konsistensen som matchar det flyt jag vill ha för att skapa det ärligaste uttrycket. Det som flyttas från min arm ut till duken, som blod, en tanke, en känsla eller en form av kroppsvätska.  Jag började måla bara för ett halvt år sedan. Min passion är stor för måleriet likt Sean Scully, Kandinsky, de Kooning, o.s.v och tack vare Covidtiden har jag fått den tid och rum för att bara måla.Skolan var aldrig något för mig. Jag var nog en aning för rastlös. Som 17 åring, så det fick bli att jobba istället vilket jag aldrig har ångrat. Jag har jobbat som kock på b.l.a Operakällaren, Sturehof, Berns, AG för att nämna några av alla dessa restauranger i Sverige. Men har också jobbat i Paris, NY och London. Tallriken blev en sorts duk att måla på,det var där som jag hade möjligheten att uttrycka dom abstrakta upplevelser. Jag ser färg som en rörelse liksom ett undermedvetna som kan uttrycka mina minnen och känslor av det förflutna och det som kan komma. Många bilder består även av det hemska i tider där liv och döden är sammansvetsade till ett. Jag försöker genom mitt måleri att vara så ärlig som möjligt och att försöka förmedla en cirkel av hela förloppet det som vi kallar liv.I tider av Covid osv, så känns det viktig att också förmedla glädje och hopp, och visa människans starkaste sida att vara kreativ."

Residenskonstnär
Plats: Storaateljén, BKN (delar med Alexandra Kostrubala )

Datum:  5-19 augusti

Plats: Skrivateljén
Datum 19-27 augusti

Plats: Vitaateljén

Datum: oktober - pågår

Webbsida: saknas

 

Johan Lundin


Izabella Knochenhauer

"I april 2004 hade jag en stor utställning på Norrtälje Konsthall. Utställningen hette
”Norr Tell You” och var ett gemensamt projekt med många arbetsplatser och företag från Norrtälje och Roslagen. Jag lärde mig mycket om Norrtälje och genom mina resor och möten blev jag även bekant med Roslagen.

När jag träffade på informationen om nystartade gästateljéer på Björkö visste jag direkt att jag ville söka gästateljé där. Sommaren 2020 var dessutom en corona-hemester för mig så vistelsen på Björkö Konstnod är en möjlighet att komma ut, vara i naturen, hämta nya impulser.

Min konstutbildning fick jag genom Gerlesborgsskolan och Kungliga Konsthögskolan där jag gick målerilinjen. Jag har ställt ut på flera gallerier i Stockholm, Malmö, Göteborg, Jönköping, Norrköping samt konsthallar och museer som Västerås konstmuseum, Uppsala Konstmuseum, Konstnärshuset i Stockholm, Skulpturens Hus, Sveriges Allmänna Konstförening, Galleri Manes i Prag, Konsthallen Arsenal i Poznan/Polen.

Jag har även arbetat som arkitekt och trädgårdsdesigner

Grunden för mitt konstuttryck finns i bilden: måleriet, teckningen och fotografiet. Måleri och foto är ofta en start till en process som senare även inbegriper gestaltningen av själva utställningsrummet.

Teman för mina utställningar brukar utvecklas under tiden när jag arbetar. Ämnen som har återkommit i mina utställningar har varit vetenskap, mänskliga tillkortakommanden, abstraktion och konkretion, mikro- och makrokosmos, djur och människor. Organiskt liv kontra artificiellt har lockat mig i mina tidiga arbeten, den mänskliga fantasin och förmågan att drömma och utvecklas har blivit viktiga på senare tid."


Residenskonstnär
Plats: Storaateljén, BKN

Datum:  20 - 27:e augusti

Webbsida:
www.izabelaknochenhauer.se   

Izabella Knochenhauer

 
Norrtelje tidning 2004-04-16.pdf

Kerstin Bergsman


Kerstin Bergsman är boende och verksam på Tyresö och Björkö främst målar hon i olja och akryl och ingår även i målargruppen Penseldraget. Hon har under många år  ställt ut i en rad sammanhang och dessutom gått en rad kurser i bla: oljemålning, keramik, kurbitsmålning samt  betonggjutning och skulptering.

"Jag har alltid tyckt om att rita och måla sen jag var barn. När jag som vuxen började prova olika konstformer var det att måla som var roligast. Att måla tillsammans med andra är extra inspirerande och roligt" KB

Plats: Hörnateljén, BKN
Datum:  3 - 10 augusti

Webbsida: saknas

Kerstin Bergsman


Derek Oliver

I am predominantly a landscape painter, using acrylic on hardboard and hardback book covers. I am drawn to the woodlands, copses, plantations and other tree configurations of my surrounding area: Björkhagen, Nackareservatet, Ältafältet but also further afield: Värmland, Skåne, Gotland and my native Scotland also feature in my work. I am interested in our relationship with the woodland and how it has developed: as a source of fuel, a hunting ground, the many symbols, the mystery and memory, and how it continues to affect our collective subconscious. We are consistently trying to understand what the forest is. I aim to interpret the impression, the experience of landscape without trying to impose a pre-conceived order upon it.I see myself in the modern landscape tradition of Beckmann, Nolde and Kirchner and in Sweden by Åke Pallarp and Hans Viksten. My aim at the Björkö Konstnod residency is to continue to experiment with landscape painting, to develop ideas of simplification of form and palette, to seek out the beauty and mystery in the familiar yet universal landscape.

Residenskonstnär
Plats: Hörnateljén, BKN
Datum: 25 - 31 augusti, 19 -29 december

Instagram:

landskap ... "derekmurray2020"
passengers ... "dkmurrayo"
general insta account ... "whithaugh" (includes landscapes, drawings, writings etc)

Derek Oliver


Camilla Wessman

Wessman är utbildad vid Danmarks Designskole i Köpenhamn och har mångårig erfarenhet som designer och arkitekt SIR/MSA. Hon är även verksam som konstnär med foto och måleri som grund.

På Björkö Konstnod avser Wessman att ta intryck av bygdens hus och natur samt att nå kollegiala samtal.

Residenskonstnär
Plats: Hörnateljén, BKN

Datum:  16 - 22  augusti


Webbsida:

www.camillawessman.se

Camilla Wessman


BKN vill medverka till att unga personer som satsar på konst ges möjlighet att komma in i en miljö med yrkesverksamma konstnärer. De två första  unga konstnärerna som får en ateljé under vid BKN presenterar sig själva nedan.

Residenskonstnärer
Plats: Hörnateljén, BKN
(delad ateljé)
Datum: 10 -16 augusti


Lydia Bonassi

"Hej, jag heter Lydia och bor på Södermalm i Stockholm. Jag är 19 år och tog studenten i våras, jag gick det estetiska programmet med inriktning bild och form på Designgymnasiet Kungsholmen. Min ambition är att komma in på konstfack och någon dag kunna arbeta med konst.
Mina konstnärliga intressen är framförallt måleri och bläck- och tuschtäckning, men jag gillar att testa nya arbetssätt och material. I mina arbeten är jag ofta inspirerad av skräck, mystik eller mörker. Konstnärer som inspirerar mig är Bob Ross och Harry Clarke. Men jag hämtar även inspiration från adra konstformer som litteratur, podd och film.
Tack Björkö Konstnod för att jag får arbeta i er ateljé!"


Webbsida/sociala medier
: saknas


Gustav Salas Tovö
"Hej, mitt namn är Gustav och jag är 20 år. Jag kommer från Enskede i Stockholm och har pluggat konst på Designgymnasiet Sickla.
Den konsten jag ägnar mig åt är skulptur och formgivning. Fokuset i mina arbeten ligger mestadels på anatomi och detaljer, därför skulpterar jag mest människokroppar. Ofta tar jag inspiration av karaktärer från tv-spel eller filmer. I framtiden vill jag kunna jobba med konst och det här är en bra början för mig!
Tack för denna möjlighet Björkö Konstnod!"

Webbsida/sociala medier: saknas

 

Lydia Bonassi

 
 

Gustav Salas Tovö


Juli 2020 - maj 2021
På plats finns även konstnärerna Jesper Nyrén och Anna Viola Hallberg.

. . .