BRAINS


BETA SIDA

 

- Helen Hedensjö -

Chef Norrtälje Konsthall


- Beatrice Hansson -

Beatrice Hansson är utbildad på Konstfack och arbetar som konstnär med utställningar och offentliga uppdrag.  ID:I Galleri är ett konstnärsdrivet galleri som hon tillsammans med 27 andra konstnärer driver sedan 2002. Hansson är styrelseledamot och ordförande. Hon är även med i styrelsen för Eva Bonniers donationsnämnd och i Trafikverkets arkitekturråd.- Cecila von Schantz -

Cecilia von Schantz är en kulturivrare som arbetat för konsten hela sitt yrkesliv. Som kultursekreterare och producent för Kultur Stockholm och Kulturhuset. Som eventkoordinator och kommunikationschef på Moderna Museet. Idag arbetar hon med konst i offentlig miljö på avdelningen för konst på kulturförvaltningen Region Stockholm. Von Schantz är ledamot i styrelsen för Grafikens hus.


- Thomas Oldrell -

Thomas Oldrell är chef Skövde Konstmuseum före detta arbetade han som konstkonsulent i Västra Götalandsregion och i Region Gotland. Oldrell är utbildad konstnär vid Valand. Vid Skövde konstmuseum driver ett gästateljéprogram med inriktning främst mot den utvidgade sociala konsten och dess behov.


- Yvonne Sjöblom -

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.


- Klas Nyberg -

Klas Nyberg, f. 1958, har en bakgrund som ekonomihistoriker vid Uppsala universitet, men är sedan 2013 verksam som professor i modevetenskap vid Stockholms universitet. Medlem av författarförbundet sedan 2008. Han har publicerat brett om mekanismerna bakom den industriella revolutionens uppkomst och lett en rad vetenskapliga forskningsprojekt. Som ung lärde han sig det analoga fotografiska hantverket av en yrkesfotograf och är aktiv amatörfotograf. Han är ledamot i ett flertal sällskap och stiftelser inom det kulturhistoriska ämnesområdet.


Rådet för utveckling, strategisk positionering och omvärldsbevakning eller BRAINS som vi kallar det, är en grupp som verkar lite vid sidan av verksamheten. Med knivskarp blick och varmt hjärta håller de fokus på hur BKN kan förbli en relevant och dynamisk konstaktör vars primära syfte är att, se till att det finns produktionsplatser på Björkö i Norrtälje kommun och att konstprogrammet är slipat. Gruppen består av personer med mycket lång erfarenhet inom konstfältet eller akademin. De har det gemensamt att vi redan har haft dialog med dem, men genom rådet blir de det kompletterande ansiktet utåt men framförallt ser de till att vi bibehåller stringens.

. . .