BRAINS

Rådet för utveckling, strategisk positionering och omvärldsbevakning

 

- Helen Hedensjö -

Helén Hedensjö Chef på Norrtälje konsthall. Har tidigare arbetet som konstpedagog och konstnärlig ledare i Norrtälje konsthall. Arbetar framförallt med utställningar och offentlig konst i Norrtälje och i ledningsgruppen för kultur och fritidsavdelningen. Volontär arbete en kväll i veckan med psykoterapi för unga vuxna, tidigare inom Stadsmissionen, numera 1825 Young Solidarity Foundation.
Utbildad inom konst, konstvetenskap, filosofi och psykoterapi.


- Thomas Oldrell -

Thomas Oldrell är chef på konstmuseet i Skövde. Utbildad på konsthögskolan Valand i fri konst följt av tjugo år som konstnär. Oldrell har vidare arbetat som Konstkonsulent i Region Gotland och Västra Götalandsregionen. Konstmuseet i Skövde driver och utvecklar utöver utställningar program och arbetet med offentliga gestaltningar samt ett internationellt residensprogram med fokus på den utvidgade sociala konsten och dess behov.

- Cecila von Schantz -

Cecilia von Schantz är en kulturivrare som arbetat för konsten hela sitt yrkesliv. Som kultursekreterare och producent för Kultur Stockholm och Kulturhuset. Som eventkoordinator och kommunikationschef på Moderna Museet. Idag arbetar hon med konst i offentlig miljö på avdelningen för konst på kulturförvaltningen Region Stockholm. Von Schantz är ledamot i styrelsen för Grafikens hus.

- Yvonne Sjöblom -

Yvonne Sjöblom är fritidsboende på Björkö sedan mitten på 80-talet. Dessförinnan under sin barn- och ungdomstid har hon varit kollobarn och kollopersonal på ön. Hon är i dag verksam som seniorprofessor vid Högskolan i Gävle inom ämnet socialt arbete. Hennes inriktning i forskning och praktik är barn, unga och familj i det sociala arbetet. Hon har förutom akademiska publikationer också skrivit ett flertal läroböcker inom sitt ämnesområde. Yvonne är även legitimerad psykoterapeut med en familjeterapeutisk inriktning. Hon har ett starkt engagemang för kulturlivet i allmänhet och för att främja kulturlivet på Björkö i synnerhet. Hon är aktiv i flera ideella föreningar på ön och i andra sammanhang där frågor om landsbygdsutveckling och kulturliv är i fokus. Hon har varit aktiv i utvecklandet av Björkö Konstnod och har ett stort engagemang för dess verksamhet.


- Beatrice Hansson -

Beatrice Hansson är utbildad på Konstfack och arbetar som konstnär med utställningar och offentliga uppdrag.  ID:I Galleri är ett konstnärsdrivet galleri som hon tillsammans med 27 andra konstnärer driver sedan 2002. Hansson är styrelseledamot och ordförande. Hon är även med i styrelsen för Eva Bonniers donationsnämnd och i Trafikverkets arkitekturråd.


- Klas Nyberg -

Klas Nyberg, f. 1958, har en bakgrund som ekonomihistoriker vid Uppsala universitet, men är sedan 2013 verksam som professor i modevetenskap vid Stockholms universitet. Medlem av författarförbundet sedan 2008. Han har publicerat brett om mekanismerna bakom den industriella revolutionens uppkomst och lett en rad vetenskapliga forskningsprojekt. Som ung lärde han sig det analoga fotografiska hantverket av en yrkesfotograf och är aktiv amatörfotograf. Han är ledamot i ett flertal sällskap och stiftelser inom det kulturhistoriska ämnesområdet.


- Patricio Salinas -

Patricio Salinas A är fotograf, kulturjournalist och curator. Salinas är verksam inom det fotografiska fältet i Stockholm, Barcelona och Santiago de Chile. Han är bosatt på Björkö i Roslagen och ingår i PROD BKN. Under 90-talet var han ansvarig för Galleri F48 i Stockholm och har även varit en av initiativtagarna till nuvarande Centrum för Fotografi. Han har publicerat artiklar på kultursidorna i DN, Aftonbladet och dåvarande Stockholms-Tidningen, Folket i Bild Kulturfront, tidskriften ETC, samt tidskriften Arbetaren. Internationella publiceringar: på kultursidorna i La Vanguardia, Barcelona; i Clarin, Buenos Aires och i Brecha, Montevideo. Salinas har i bokform publicerat “Barcelona, berättelser från Barcelona” (Bokförlaget Arena 2011); “Walter Benjamin’s last days” (Saposcat 2018); “Atacama, Captivity Geometry” (Saposcat 2020); “Rod to the Limit” (Litoral Sur Editores 2011). Salinas fotografiska verk är representerade på National Center for Contemporary Art i Santiago, Chile; på The Directorate of Cultural Affairs of the Ministry of Foreign affairs (DIRAC) i Chile, samt på Moderna Museets samling i Stockholm. Salinas tog Master of Arts in Photojournalism på Mittuniversitetet i Sundsvall 2013-2016


Rådet för utveckling, strategisk positionering och omvärldsbevakning eller BRAINS som vi kallar det, är en grupp som verkar lite vid sidan av verksamheten. Med knivskarp blick och varmt hjärta håller de fokus på hur BKN kan förbli en relevant och dynamisk konstaktör vars primära syfte är att, se till att det finns produktionsplatser på Björkö i Norrtälje kommun och att konstprogrammet är slipat. Gruppen består av personer med mycket lång erfarenhet inom konstfältet eller akademin. De har det gemensamt att vi redan har haft dialog med dem, men genom rådet blir de det kompletterande ansiktet utåt men framförallt ser de till att vi bibehåller stringens.

. . .