KURSER o WORKSHOPS

FOTOGRAFI /MÖRKRUM


Lärare i fotografi på Björkö Konstnod är Björköbon Patricio Salinas. Kurser och workshops sker utifrån din erfarenhetsnivå allt från bilder med din mobil till avancerad digital eller analog utrustning. Han ger kurser från introduktions stadiet  till master nivå. I fältet  från det ögonblick bilden blir till i kameran till bildhantering, digitalt eller i mörkrum. 

2024 håller Patricio kurser från instegs fotograf/mörkrumsanvändare till avancerad nivå..

Kontakta gärna Patricio så kan kurserna skräddarsys efter önskemål.

Patricio Salinas nås via fotokurs@bjorkokonstnod.se

KURSLEDARE 

Patricio Salinas är Björkö baserad och ansvarig för mörkrummen. Han är styrelsemedlem i BKN >>


MÖRKRUM
På BKN finns ett väl utarbetat ekosystem för att framkalla och kopiera bilder Vi har ett mörkrum som är rent och ett för praktiker där tex sjögräs används som framkallare.

Full listning av teknik
. >>>

Björkö Konstnod ingår i NAN, Nordic Analog Network  >>>

Den ideella föreningen Björkö Konstnod >>>