PATRICIO SALINAS


Patricio Salinas is the head of Björkö Darkrooms he is a photographer, critic, curator and cultural journalist. He works between Stockholm, Barcelona and Santiago de Chile. His work has been published, in the cultural pages of Aftonbladet, Dagens Nyheter, ETC, in Sweden, La Vanguardia of Barcelona and Clarin of Buenos Aires, among others

Periodista cultural,fotógrafo,crítico,curador.Trabaja entre Estocolmo, Barcelona y Santiago de Chile. Ha sido publicado en medios como Dagens Nyheter, Aftonbladet y ETC en Suecia; La Vanguardia en Barcelona; y Clarín en Buenos Aires,entre otros.


Patricio Salinas är fotograf kulturjournalist och författare. Han har en Master i Bildjournalistik. Han har arbetat sedan mer än 30 år med uppdrag för magasin, tidskrifter och tidningar i Sverige, Spanien och Latinamerika. Patricio har tidigare varit projektledare och curator för Centrum för Fotografi och ansvarat för galleri F48 i Stockholm. Han har publicerat följande böcker: “Barcelona, berättelser från Katalonien”; “Walter Benjamin’s last days”; “Atacama, Captivity Geometry” “Rod to the Limit”. Han har arbetat med workshop på Kulturama i Stockholm, Universidad Politecnica i Katalonien, Escuela fotografica IDEP i Barcelona, Universidad del Pacifico och Arcos, Fotohögskolan i Chile. Salinas har ställt ut i Stockholm, Göteborg, Istanbul, Barcelona, Valparaiso, Santiago. Salinas fotografiska verk är representerade på National Center for Contemporary Art i Santiago, Chile; The Directorate of Cultural Affairs of the Ministry of Foreign affairs (DIRAC) i Chile, samt Moderna Muséets samling i Stockholm.

Björkö Darkrooms  >>>

Kurser/worksops >>>


Atacama öknen 

Walter Benjamin's Last Days

Text av P. Salinas Barbarie 2023-03-07, Ventana al Báltico: Noticias en la niebla  >>>