HYBRID is a transformative dynamic space for art engaging with aspects of life and nature through asymmetry entanglement beyond violence not-knowing desire nature responsibility deep listening and close seeing.


BKN (Björkö Konstnod) is a residency program established in 2020 in the Northern Stockholm Archipelago. In 2022 we started with public programs/exhibitions under the name of HYBRID.

In the northern archipelago of Stockholm one finds the island Björkö, where artists and the local community initiated BKN studio spaces in 2020. Originally set out as a project to convert the former school into studios, it soon came to include a residence program, artist presentations, art education, screenings and exhibitions.
PUBLIC PROGRAM 2024

In our every second year focus we return to doing on island exhibitions and are aiming at participating in Supermarket Art Fair in Stockholm.


PUBLIC PROGRAM 2023


For 2023 BKN curator was selected for the  annual exhibition in public space in Norrtälje called Art In The River (Konst I ån)  and brought on several BKN affiliated artists.  Several artists participated in an exhibition with DasEssZimmer in Bonn, Germany. In addition to open studios, presentations and collaborations with SWAN and NAN. Running our analog darkroom and introducing the annual project 2023-25 Walking As Practice

BECOMING LANDSCAPE >>>
TRICKLE (Art in the river) >>>

WAP  >>>
NAN >>>

SWAN >>>

BJÖRKÖ OPEN STUDIOS/ATELJÉRUNDA
Björkö Konstnod opens up one studio for local artists to do a group show
Date: last weekend in July
Collaboration with: Björkö-Arholma hembygdsförening
Venue: Björkö Konstnod/HYBRID

Title: OMOH - Russian security police   Media: Drawing, inc on fabric     Artist: Anastasia Zhikhartseva, 2022


PUBLIC PROGRAM 2022SELECT EXHIBITIONS & PUBLIC PROGRAMS 2022


ISLE OF BLISS
Exhibition
Date: July 2022
Venue: Björkö
With support from: Norrtälje kommun, Kulturens


THE SEA THAT, SURROUNDS US
Exhibition/Process work/Performance/Lecture
Date: Summer 2022 tba
Venue: Björkö
Collaboration with: Stockholms läns bygdegårdsdistrikt >>>
Länstyrelsen Stockholm
With support from: Kulturrrådet, Region Stockholm, Leader Stockholmsbygd

MAGNITUDE >>>
Residency with possibillity of web participation during seminars
Public presentations in Stockholm and Björkö.
Date: August-Sept (Arrival Aug 1-2, Start Aug 3 + 6 weeks (2 optional)
Venues: Björkö and Stockholm, tba
With support from: IASPIS, Region Stockholm

BJÖRKÖ OPEN STUDIOS/ATELJÉRUNDA
Björkö Konstnod opens up one studio for local artists to do a group show
Date: last weekend in July
Collaboration with: Björkö-Arholma hembygdsförening
Venue: Björkö Konstnod/HYBRID


SUPERMARKET ART FAIR >>>
(Hybrid takes part in Supermarket link coming up as its made avaliable by organizers)
Date: May 26-29

Preview: May 25
Venue: Supermarket Art Fair, Stockholm, Sweden

With support from: IASPIS and Region Stockholm

Artists >>>


At Supermarket HYBRID present works produced during AiR BKN as well as international artists selected for the directed residency ”Nature Nurture”, a full stipend based program with support from IASPIS. HYBRID sees Supermarket Art Fair as an oppertunaty to expand up on our network both with artist and institutions.

Supermarket official website >>>


KVADRENNALEN 
Date: January 11th
Venue: HYBRID, Simpnäsvägen 739, 76453 Björkö, Sweden
Kvadrennalen official website >>>
Inauguration program @ HYBRID >>>In addition to the above there will be art workshops, presentations and open studio. Become a member of Björko Konstnod and get updates >>>FRIENDS LUNCH by MAGNITUDE ARTISTS. During 6 weeks  artist worked closely together doing interventions on and off the island. For more >>>

From its core on Björkö HYBRID extends sites indoors and outdoors on or off the island. A continuation of "Healing Powers" took place late summer as a process based exploration ”Magnitude” with five artists on a grant made possible with collaboration from Swedish Arts Grants Committee and Region Stockholm.


SOMMARUTSTÄLLNING

LYCKSALIGHETENS Ö/ISLE OF BLISS

VERNISSAGE 2 juli kl 16.00
Adress: Simpnäsvägen 739, 764 53 Björkö (följ skyltar från parkeringen (ca 200 m)

14-18 tis-sön i juli
22-24 juli följer vi öppet tiderna för ateljérundan


Under 2021-22 arbetade flera av Björkös föreningar med temat ”av berg”. Det blev bland annat en föreläsning i stenbrottet och senare under hösten en mörkervandring med facklor. Björkö hade 1907 till 1919 en riklig verksamhet i stenbrottet. Materialet användes framförallt som beläggning på Stockholms gator. Men vad är en sten och vad är dess symbolvärde? Konstnärerna har sett till materialitet och agens och utforskat dess elasticitet.

Samlingsutställning  kombinerar verk av konstnärer som varit på residens vid AiR BKN med verket "Ein Stein Walk" av Juliette Veckens och Lucas Brouwer. Projektet de nådde Björkö med 2015 har sin premiär som fotografi utställning genom att det ingår i "Lycksalighetens ö".

Utställningen tar avstamp i Atterboms läsning av folkboken som ett drama om konsten och skönheten själv. Björkö hade 1907 till 1919 en riklig verksamhet i stenbrottet. Materialet användes framförallt som beläggning på Stockholms gator. Men vad är en sten och vad är symbolvärdet och materialisten. Utforskandet av detta förenar verken i utställningen "Lycksalighetens ö"

Konstnärer:
Juliette Veckens och Lucas Brouwer. (fotografi+installation), NL/FR
Colby Smith (video), US
Anna-Lena Moberg (måleri), SE
Oona Hyland (grafik, IR
Yiwen Chen (installation), TW
Ying Yan Lau(fotografi) FR/HKHYBRID/BKN/BJÖRKÖ KONSTNOD

Simpnäsvägen 739, 76453 Björkö, Sweden

Curator: Anna Viola Hallberg

Del av installation av Yiwen Chen. (fotografi, snöre, fjäder, ram)

Titeln Lycksalighetens ö är lånad från en folkbok som existerat på flera ställen i europa. 1945 blev den till opera av Hilding Rosenberg vid Kungliga Operan.


Atterboms version från 1820-talet:
"Lycksalighetens ö, förestäld uti en wacker historisk berättelse, som wisar deras fåfänglighet, hwilka söka at winna den rätta lycksaligheten här i werlden, samt huru tiden och afunden alt til intet gör, ehuru stort nöje man tycker sig : hafwa ärnådt."


"Lycksalighetens ö är ett verk som tar sin utgångspunkt i en saga som PDA Atterbom stött på i en så kallad folkbok från 1600-talet, det vill säga ett anonymt arbete som skrivits framför allt för att underhålla sin publik. Förlagan går tillbaka på en italiensk förebild. Intresset för sagans form, liksom för motivet med en ung person som på ett eller annat sätt hamnar på en paradisisk plats utanför tid och rum, finns ju i flera versioner, och återkommer också i den romantiska litteraturen. Atterbom gör dock något originellt med det: han låter sagospelet i hög grad bli ett drama om konsten och skönheten själv." Förord Otto Fischer. ISBN
9789198530179

Stenen som vandrade från Urk till Simpnäs.

Juliette Vickens och Lucas Brouwer


 ”Healing Powers” (aka PUNK NATURE)

HYBRID by BKN GOES 

SUPERMARKET ART FAIR
26-29 maj 2022
förhandsivsning 25e

More on curated participation in Supermarket  >>>


At Supermarket HYBRID presents ”Healing Powers” (aka PUNK NATURE) drawing from slow resistance and counter publics towards healing powers. The works are by artists from Ireland Guatemala Usa Norway Russia The Netherlands Belgium and Sweden and are represented with: video/performance/photography/installation/sculpture/graphic art/painting.

We have initiated a collaboration with Skövde Art Museum and Norrtälje Konsthall around an exhibition for one of our resident artists.  For 2022 we are also working on the exhibitions ”Out of Rock” and ”The Sea That Surrounds Us” in addition to catering to the local studio walk/open studios.  For late summer/fall we are collaborating with The Swedish Arts Grants Committee for the special residency program "Magnitude". 


With support from:

HYBRID and BKN are concepts by the artist run non profit organization Björkö Konstnod

STUDIOS

AiR BKN >>>
Information about open calls/invitations >>>
BJÖRKÖ KONSTNOD & HYBRID by BKN

Email: curator @ bjorkokonstnod.se (remove the blanks)

Curator: +46 709 35 66 08

Visiting address: Simpnäsvägen 739, 76453 Björkö, Sweden

. . .