Med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Leader Stockholmsbygd om BKN (extern webbsida) >>>

KONSTEN OCH DET LOKALA I SYNERGIKORT HISTORIK

1 juli 2020 blåstes åter liv i Björkö-Arholma skola. Föreningen fick tillträde till lokalerna och under två intensiva veckor tömdes och städades husen. En efter en öppnades ateljéerna. Grunden till omställningen av fastigheterna genomfördes via lokal samverkan, det städades, slängdes, målades och fixades i utemiljö.

Den 18 juli 2020 började första konstnärerna arbeta i de nyinrättade ateljéerna. Björkö Ateljérunda blev först att använda fd gymnastiksalen för en samlingsutställning. I augusti-november välkomnades lokalsamhället till öppna ateljéer, performance, konst för förskolan, konstnärspresentationer, konstnärsmiddagar och korvgrillning på gårdsplanen.
I början av november 2020 stod det klart att Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och Leader Stockholmsbygd bidrar med nästan 500 000 till pilotprojektet för Björkö Konstnod, även Norrtälje kommun bidrar med hyresrabatter. Projektet har därefter förlängts t o m december 2022 med utökad budget på ca 1,5 miljoner från EJFLU samt fortsatt hyresrabatt från kommunen.

Björkös position har ytterligare stärkts genom att IASPIS (Konstnärsnämnden) samverkar med föreningen och kan i augusti 2022 erbjuda fyra internationella konstnärer arvode utöver ateljé via projektet.

Föreningen har säkerställt ett kontrakt med Norrtälje kommun på tre år från januari 2023


PROJEKT/UTSTÄLLNINGAR 2022:

MAGNITUDE  >>>
Under 6 sensommar veckor pågick programmet MAGNITUDE deltagande konstnärer
 Mark Rautenbach (sydafrika), Alevtina Kakhidze (ukraina), Edka Jarząb (polen), Joana Maria Pereira (portugal) och Roula Samiotaki (greece/sweden)
Programmet sker i  samverkan med Konstnärsnämden och Region Stockholm.

HAVET SOM OMGER OSS >>>

Utställningsområdet stäcker sig i Stockholmsskärgård. På Björkö är det Medborgarhuset som står som värd. Verken ser till relationen mellan människan och havet, om ansvarstagande handlingar och perspektiv syftar till att genom konsten skapa engagemang kring lokalt angelägna frågor. Bygdegårdarna står som huvudman. Pågår till 21 augusti.

Invigning av Adam Haugbaks verk 19 augusti på Medborgarhuset, Björkö.

LYCKSALIGHETENS ö/ISLE OF BLISS


SUPERMARKE
T ART FAIR >>>

Under namnet HYBRID by BKN finns Björkö Konstnod representerat på denna internationella konstnärsdrivna mässa som sker i Stockholm årligen.

Datum: 26-29 maj, 2022


KVADRENNALEN >>>
Vi är en del av Kvadrennalen!
Kvadrennalen är ett nationellt initiativ som syftar till att visa på konstens roll i ett fritt samhälle, och nödvändigheten av ett fritt kulturliv. Initiativet innefattar alla konstformer och alla delar av konstfältet. Målet med Kvadrennalen är att lyfta konsten, och ge dess företrädare en röst i debatten om kulturens roll i vårt samhälle.
Konst är livsviktigt!
Invigning av Kvadrennalen ägderum 11e januari 2022 på Björkö Konstnod. Där efter har flera BKN konstnärer medverkat: Alexandra Kostrubala, Johan Lundin, Åsa Öhrn och Ulla-Stina Landberg


PRESENTATION på IASPIS
Magnitude konstnären Alevtina Kakhidze håller en presentation på IASPIS Maria skolgata 83, 2 tr 118 53 Stockholm. Arrangemanget är en samverkan mellan tidskriften Konstnärern, BKN och IASPIS. 13 sept


PÅ BKN
STUDIEBESÖK REGION VÄSTMANLAND

LANDSBYGDSFORUM

FOTOGRAFI I KONSTEN

konstnärspresentationer och samtal 26 oktober >>>

BKN har under hösten fokus på olika fotografiska praktiker. Denna eftermiddag har ni möjlighet att få inblick i fyra olika praktiker och se vårt nya arbetsplatser (mörkrum och bildhantering).

Thomas Wågström (Sverige)

Gerhard Kowald (Österrike)

Renn Simmons (USA)

Introduktion Patricio Salinas och Anna Viola Hallberg


MÖRKERVANDING

30 oktober

2022 mer än 100 delatagare
2021 53 deltagare

SWAN KONFERENS & Luleå Biennalen 
15-18 oktober
Luleå/Arvidsjaru/Piteå

WORKHSOP FÖR BARN
På Norrtälje Konsthall ges barn tillfälle att arbeta med Alevtina Kakhidze den 7 september i workshop om medborgarskap >>>  24 aug & 7 sept

FRIENDS LUNCH - COME JOIN US
MAGNITUDE konstnärerna bjuder in till lunch för kropp och själ. 10 september kl 13-18 på Björkö Konstnod. Mer info och anmälan för att äta av performance lunchen >>>

IINVIGNING 

19 augusti kl 13.00 invigs Adam Haugbaks verk inom ramen för HAVET SOM, OMGER OSS. Varmt välkomna till Medborgarhuset på Björkö. (ej inom ramen pilotprojekt)

ÄLMSTADALEN 20 augusti hittar du information om Björkö Konstnod i marknadsståndet för Björkö!

31 augusti, Bygdegårdarna Stockholm distriktet på studiebesök på Björkö för utställningen Havet som, omger oss. Arr BKN tillsammans med Medborgarhuset 


Ateljérundan samarrangemang Hembygdsföreningen, grupputställning 22-24 juli
Öppna ateljéer, Åsa Öhrn, Anna Wallander, Naomi Nowak, Lola Munez, Derek Oliver, Patricio Salinas, Ekaterina Shelganova, 22-24 juli
Väggen - Björkös svar på Stockholms "planket", 22-24 juli
Öppna ateljéer 22-24 juli
Skeppsmyradagen, tre BKN konstnärer medverkar, 16 juli
Hemvändardag på Björkö-Arholma Skola, samarrangemang Hembygdsföreningen,, 15 juli 
Möte med nordisk-baltiska  nätverket för analoga mörkrum, 15 juli
Besök av Mervi Appelvkulturchef (Åland), 6 juli
Invigning sommarutställning, Lycksalighetens ö, 2 juli 
Samverkan med Kulturensbildningsförbund för sommarutställning och öppna ateljéer.
Invigning av installation i stenbrottet, Oona Hyland med stöd av Culture Ireland, 13 juli
Iordningställande av nytt mörkrum maj-augusti
SWAN beviljade stöd för 1 rysk konstnär juli-oktober (3 mån), hyr externt.
Samverkan två andra Leader Stockholmsbygdprojekt genom utställningen HAVET SOM, OMGER OSS. (Stockholms läns bygdegårdsdistrikt, Salnö utveckling.  Besök: Möja, Singö, Rådmansö och Björkö, (maj-aug)
Förhandsvisning Ein Stein & Portrait of Time (Lycksalighetens ö) 11 o 20 juni

I maj juni noterade inte mindre än två konstnärer som söker bosätta sig på Björkö. Detta via direktkontakt och anslag vid affärsplan i Backa.
Kulturrådet (återstart), Norrtälje kommun och Kulturens beviljar föreningen stöd, maj-juni

 • Medverkan i Supermarket 2022 med utställningen "Healing Power", preview 25 maj, allmänhet 26-29 (media: svt kulturnyheterna)
 • Presentation för Kultur och Fritidsnämndens arbetsutskott, maj
 • Invigning Jody Wood, Skövde Konstmuseum, 14 april
 • Konstkurs med Åsa Öhrn, 9-10 april
 • Utställning 3 nya verk av 

  Daniel Torarp,  Yi Wen Chen, Agenor Martines, 1-3 april

 • Inslag i SVT kulturnyheterna 8 mars om BKNs utlysning RESPONSE där en anonym konstnär berättar om läget i Ryssland efter invasionen av Ukraina
 • Radio P4 inslag om RESPONSE, inslaget lyfts till flera lokalredaktioner, mars 2022
 • Konst och magi, Utställning & Öppet hus, samt fågelhålksverkstad, 26 feb 2022 >>>
 • Planerings möte med Medborgarhuset/Bygdegården, utställning 2022 Havet som, omger oss, 23 feb
 • Mira Aasma med musiker, I Per Andersgården/Björkö-Arholma Hembygdsförening (inspelning), feb
 • Strindberg och Ibsen, segment ur en nyskriven pjäs av Creus medverkande även Robert Sjöblom och Åsa Öhrn. Dokumentär kortfilm 3 frågor om Sverige, 6 feb 2022.  Lokal: Medborgarhuset
 • Invigning av Kvadrennalen, 11 jan 2022
 • Samverkan med Björkö Landsbygdutveckling, konsultation webbsida, okt-dec
 • Julmarknad - Öppen ateljé + performances, 27 nov
 • Samtalet genom fotografiet, 6 november
 • Mörkervandring till Stenbrottet 30 oktober >>>
 • Samtalet i Konsten, 26 oktober
 • Konstkurs, ledare Åsa Öhrn, 8-10 oktober >>>
 • Folder trycks upp för distribution i samband med Supermarket Artfair till nationella och internationella gallerier/konstnärer.
 • Studiebesök/planeringsdag med Patricio Salinas, fotograf om mörkrummets framtid
 • Studiebesök/dialogmöte, Norrtälje kommuns representanter för Skapande Skola och Kultursekreterare, 21 sept
 • Qr-spår Stenbrottet, film om stenbrottets historia. Skylt + film >>>
 • Norrtälje tidning gör stor artikel om temat "AV BERG"
 • Landsbygdsutvecklings dag i Norrtälje, Landdsbygdsforum 14 sept, 2021
 • Affisch till Landsbygdsutvecklingsdagen, designas och trycks upp, sept
  placeras även på relevanta anslagstavlor på Björkö och i Älmsta >>>
 • Deltagande i Kulturarvsdagen i samverkan med övriga föreningslivet på Björkö, 12 sept, 2021
 • Öppna ateljéer 11 sept, 2021
 • Sista ateljén töms på skolböcker, totalt 7 ateljéer och 5 delade rum med olika utrustning så som träverkstad, mörkrum, digital studio mm, hösten 2021
 • Videoprogram, Crystal Sound Project feat Åsa Öhrn, 31 augusti, 2021
 • Vernissage, Kollagekursen, 25 augusti, 2021
 • Studiebesök/presentation vid BKN, Bygdegårdarnas riksförbund, sektion Stockholm, 14 juli, 2021 
 • Stormöte, 14 augusti
 • Årsmöte i den ideella föreningen Björkö Konstnod, Augusti (uppskjutet från april pga pandemi), 2021
 • Husmanskonst, folkfest med elektronisk musik och nya skulpturer i parkområdet, 14 augusti  
 • Sommarprogram, juli, 2021 >>>
 • QR spår gul=tillfälliga skulpturer, blå= Friendly Parasite, röd= allt som ej är på tomten.
 • Sommargalleri, Utställning Klas Nyberg och Naomi Nowak (Juli)
 • Samverkan, Björkö-Arholma Hembygdsförening, Ateljérundan Björkö (utställning)
 • Samverkan, Björkö-Arholma Hembygdsförening), Björköhänget (konstkurser)
 • Donation Mörkrum/fotolabb, juni
 • Donation verktyg och konstnärsmaterial, juni
 • Projektbidrag, förstudie permanent verksamhet vid Björkö Konstnod genom Region Stockholm.
 • Fixar dag med resursgruppen, juni
 • Besked om bifall i ansökan om förstudie från Region Stockholm, juni 2021
 • Täljkurs i samproduktion med Studiefrämjandet och kursledare Cilla Bondefeldt, april 2021
 • Friluftsutställning, mars 2021 >>>
 • Cykelkök, mars 2021 >>>
 • Samverkan Björkö-Arholma kyrka, Gestaltningsworkshops (5 st) (nov 2020-nov 2021) >>>
 • Samverkan, Kyrkbyn, feb 2021 (nov-)  >>>
 • Konstnärer >>>
 • Öppna ateljéer, exempel 2020  >>>
 • Videogram (nyhetsbrev),   >>>
 • Digitalstudio (tutorials/manualer I länk), co-working, bordtennisbord, studio 28 >>>
 • Basket, gårdsplanen >>>

MEDIA
Magasinen Bildkonstnären (nr 2) samt tyska Geist (nr4) har artiklar om BKN
Björkö Konstnod samverkar i Havet som, omger oss. Huvudman Bygdegårdarna Stockholms distriktet. Björkö, Singö, Rådamansö utställningen sträcker sig längs Stockholms skärgård från norr till söder, 10 platser 10 bygdegårdsföreningar, 10 konstnärer. 2 curatorer var av Anna Viola Hallberg är den ena. Samt flera artiklar i Norrtelje tidning. Supermarket genererade inslag om BKN konstnär i Kulturnyheterna SVT  (maj), Response projektet gav inslag i SR P 4.Björkö där havet möter skogen!
Projektet Björkö Konstnod är ett initiativ av föreningen Björkö Konstnod. Projektet har med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling givits möjlighet till ett unikt projekt där lokala behov och konsten möts. Detta sker i samarbete med folk från bygden, dess föreningar, företag och den regionala och nationella konstvärlden och den gamla skolan lever igen. Här bland folk på bygden, unga som gamla, finns många olika kompetenser och erfarenheter. Föreningslivet, företagare, fastboende och fritidsboende i alla åldrar hittar utvecklingsmöjligheter i Björkö Konstnod. För att stärka det lokala ägandeskapet arbetar vi i olika arbetsgrupper.
Den entusiasm som vi redan nu kan se i och runt Björkö Konstnod ger ny kraft åt vår ö, skapar innovationer och ingjuter framtidstro. Projektperioden, inom ramen för Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader Stockholmsbygd, är från 1 juli 2020 t o m december 2022. Därefter planerar vi för en fortsatt verksamhet.


Lokal kraft och resurser

Möjligheten är baserad i en resursstark byggd där föreningar, företag och den lokala och internationella konstvärlden möts, den gamla skolan lever upp igen. Här blandas personer med olika ursprung och ålder, kompetenser och erfarenheter utväxlas. I lokalerna är det huvudsakligen produktionsplatser för konstnärer men medlemmar har tillgång till co-working plats, digitalstudio (vlog, pod, överföring från digitala band till usb minne/hårddisk/dator, digitalisering av diabilder, negativ mm), träverkstad, mörkrum och vävstål. Förboka genom att e-posta curator @ bjorkokonstnod.se.

Som del av samverkan har en gemensam satsning gjorts utifrån temat "AV BERG" . Detta tillsammans med Björkö-Arholma Sjömannaförening, Björkö-Arholma hembygdsförening, medborgarhuset och Väddö försalmling. Det har varit  konstproduktioner, föreläsningar, vandringar, informationsmaterial, deltagande i Nationella kulturavsdagen mm det hela avslutas med en utställning på Björkö Konstnod i juli 2022.

Föreningen rådgör kontinuerligt med så väl Leader Stockholmsbygd som Jordbruksverket om hur verksamheten ska kunna uppfylla sina mål trots inverkan av pandemi.  Det har varit en lärorik period och föreningen har lyckats hålla programpunkter genom att anpassa efter rådande direktiv, mycket tack vara den digitala resurs som föreningen kunnat införskaffa genom projektet. Projektet kommuniceras via facebook.se/bjorkokonstnod, medlemsutskick, anslag på informationstavlor för föreningar (Björkö, Älmsta, Norrtälje) och via bjorkokonstnod.se. Informations utbyte sker även med föreningslivet på Björkö samt konstscenen. BKN har även haft förmånen att finnas med i artiklar i tex Norrtälje Tidning, Skärgården och DN.


Värdskap & ateljéer
Nu är åtta ateljéer i gång (varav en är för presentationer/workshop) men lokaler behöver tillsyn med gemensamma krafter går det lätt om vi blir ett gäng går det lätt. Vill du vara delaktig? Kontakta föreningens ordförande Jesper Nyrén. jespernyren @ bjorkokonstnod.se

Det är lätt att nå Björkö kommunalt från hela regionen och inflödet av skapande och nyfikna konstnärer bidrar till nya spännande kontakter med ön. BKN har under 2020-22 haft besök av konstnärer från regionen, resten av Sverige samt några långväga från bl a Japan, Bulgarien, Frankrike, Tyskland och USA.


Kontakt personer:

Jesper Nyren, Ordförande

Robert Sjöblom, Hedersordförande samt Kassör

Anna Viola Hallberg, Curator, ledamot 

Formaterat: forefternamn@bjorkokonstnod.se (ö ersätts 

"Konstnoden har blivit ett kulturcentrum där konstnärer från en rad olika länder arbetar under perioder.

– Vi hamnar på en karta, man skapar ett kulturmoln över hela kommunen, med människor från hela världen. Men allt går hand i hand, professionella kulturutövare, amatörer och föreningsliv...  Vi behöver en stark professionell kultur i kommunen"

Per Lodenius kommunalråd i Norrtälje (artikel Norrtelje Tidning, okt 2021)


 

. . .

BJÖRKÖ KONSTNOD
Simpnäsvägen 739 SE-764 53 Björkö
info @ bjorkokonstnod.se

Föreningen Björkö Konstnod         BKNs  GDPR policy