Ideella föreningen
BJÖRKÖ KONSTNOD etablerades 2020

Besöks årligen av @ 25 konstnärer som arbetar med projekt och bygd.

Samarrangemang lokala föreningar 2021-22 - AV BERG

Medborgarhuset, hembygdsföreningen, kyrkan, sjömannaföreningen och BKN

Ett kulturprojekt på Björkö. Våra kulturföreningar utforskar området berg och sten ur alla perspektiv; bergarter, byggnader, musik, bild, berättelser, redskap, människorna... 

  • Gestaltningsworkshop - ljusbäraren
  • Stenbrottsfilm
  • Kulturarvsdagarna
  • Sommaraktivitet 2022 i stenbrottet


Medverkar även i:

Ateljérundan (med sommargalleriet) 2021 kom mer än 600 besökare

Björköhänget, konstkurser

Planerar

Havet som omger oss  (samverkan Bygdegårdarna Stockholm och Veronica Wiman)


Verksamheten
Bygdenskraft arbetsgrupper/resurspool, styrelse, curator

Ekonomiposter

Hyreskostnad + Fastigheten
Teknik

Curatror

Frivilligarbete

Projekt

Donationer

(Stävar efter att nå budget för konstnärer: resor, arvode, produktion)


Projekt om Östersjön, Yev Kazannik AiR BKN aug-sept 2021

KULTURARVSDAGEN  >>>