KULTURARVSDAG 2021

Eld i berget på Björkö

Söndagen den 12 september är det Nationell kultrarvsdag. På Björkö avlossar vi startskottet för ”Av berg” som är ett kulturprojekt i samverkan mellan våra kulturföreningar som kommer att utforska området berg och sten ur alla perspektiv; bergarter, byggnader, musik, bild, berättelser, redskap, människorna...

BKN medverkar genom QR Spår med en röd tavla vid stenbrotten som leder till ett bildspel med Robert Sjöblom som berättare.
Dessutom sker performance och öppet hus den 11 september (obs ej 12e)

Programmet ansluter till årets tema, berg och sten.

11.00 Startskottet avfyras utanför Björkö-Arholma kyrka

11.00 - 15.00 Öppethus (se nedan)

11.30 - 14.00 Björkö-Arholma hembygdsförening - Strövtåg till det nedlagda stenbrottet på Stora Änklingen,  10 km vandring med egen matsäck. Start- och slut punkt vid kyrkan. 

14.00 Högmässa, Väddö församling

Öppethus kl 11.00 - 15.00

- Björkö-Arholma medborgarhusförening - Kaffeservering och lättlunch i Medborgarhuset

- Björkö Konstnod - Performance och öppna ateljéer den  lördagen den 11 september kl 1300 >>>

- Björkö-Arholma Sjömannaförening driver museum om lotsarnas och båtmännens krävande arbetsliv. Fri entré.

Hitta till Björkö
Med bil, ca 20 km söderut från Älmsta, via Barnens Ö

Björkö-Arholma kyrka, Simpnäsvägen 720
Medborgarhuset, Simpäs vägskäl
Sjömannaföreningen, Simpnäshamnväg 120
Björkö Konstnod, Simpnäsvägen 739

Med SL-buss 636, 60 minuters resa från Norrtälje busstorg till Björkö, hållplatser nära samtliga adresser ovan.  Sträckan Stockholm - Norrtälje SL-buss 676 ca 60 min.
Roslagstull-Björkö ca 90 min med bil.

Kulturarvsdagen arrangeras i samverkan mellan: