Med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

 

BKN VIDEOGRAM

VIDEOGRAM, mars 2021

Länkar i videon:
Friendly Parasite bjorkokonstnod.se/au
Öppna ateljéer bjorkokonstnod.se/oa
Cykelkök bjorkokonstnod.se/cykelkok
Pilot bjorkokonstnod.se/pilot
Bli medlem bjorkokonstnod.se/blimedlem


Presentatör: Robert Sjöblom
Videon är 4 minuter.

Kontakt: robertsjoblom @ bjorkokonstnod.se

 

VIDEOGRAM, dec 2020

Länkar i videon:
SHOWROOM bjorkokonstnod.se/showroom

Presentatör: Robert Sjöblom

Videon är 4 min.
Kontakt: robertsjoblom @ bjorkokonstnod.se


(LIVE SÄNDNING 18 dec 2020, kl 1300 facebook.com/bjorkokonstnod, eller senare via sidan BKN NYHETSBREV)


LEADER STOCKHOLMSBYGD >>>
PILOT BJÖRKÖ KONSTNOD >>>
SHOWROOM >>>
BLI MEDLEM >>>

 

. . .
BJÖRKÖ KONSTNOD

Simpnäsvägen 739 SE-764 53 Björkö
info @ bjorkokonstnod.se

Föreningen Björkö Konstnod         BKNs GDPR policy