Med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Leader Stockholmsbygd och BKN (extern webbsida) >>>

 

Aktiviteter inom projektet


1 juli 2020 blåstes åter liv i Björkö-Arholma skola. Föreningen fick tillträde till lokalerna och under två intensiva veckor tömdes och städades husen. En efter en öppnades ateljéerna. Grunden till omställningen av fastigheterna genomfördes via lokal samverkan, det städades, slängdes, målades och fixades i utemiljö.
Den 18 juli 2020 började första konstnärerna arbeta i de nyinrättade ateljéerna. Björkö Ateljérunda blev först att använda den fd gymnastiksalen då för en samlingsutställning. I augusti-november välkomnades lokalsamhället till öppna ateljéer, performance, konst för förskolan, konstnärspresentationer, konstnärsmiddagar och korvgrillning på gårdsplanen.
I början av november stod det klart att Europeiska jordbruksfonden och Leader Stockholmsbygd ger nästan 500 000 till pilotprojektet för Björkö Konstnod. I mitten av november skärptes de nationella pandemireglerna ytterligare. Dels genom ordningslagen men även som generell uppmaning. De nya rekommendationerna och restriktioner om max 8 personer gör att det är svårt att bedriva de programverksamheter som har stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
I december erbjuder BKN lokalt boende möjligheten att använda digitalstudion. Som del av detta ingår att ytdesinfektera i början och slutet av ett pass.
BKN kommer att rådgöra med så väl Leader Stockholmsbygd som Jordbruksverket om hur verksamheten ska kunna uppfylla sina mål under pågående pandemi.
BLI MEDLEM i BKN !

Landsbygdsutveckling genom synergi med konstensbehov!

Projektet Björkö Konstnod* är ett initiativ av föreningen Björkö Konstnod. Projektet har med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling givits möjlighet till ett unikt projekt där lokala behov och konsten möts. Detta sker i
 samarbete med folk från bygden, dess föreningar, företag och den regionala och nationella konstvärlden och den gamla skolan lever igen. Här bland folk på bygden, unga som gamla, finns många olika kompetenser och erfarenheter.
Föreningslivet, företagare, fastboende och fritidsboende i alla åldrar hittar utvecklingsmöjligheter i Björkö Konstnod. För att stärka det lokala ägandeskapet arbetar vi i olika arbetsgrupper.
Vår curator Anna Viola Hallberg ser till att skapa samarbetsmöjligheter som sammanför det lokala perspektivet och konstnärernas energi och kunskap.
Det är lätt att nå Björkö kommunalt från hela regionen och inflödet av skapande och nyfikna konstnärer bidrar till nya spännande kontakter med ön. Vi har redan haft besök av konstnärer från regionen, resten av Sverige samt några långväga från Japan, Bulgarien och USA.
Den entusiasm som vi redan nu kan se i och runt Björkö Konstnod ger ny kraft åt vår ö, skapar innovationer och ingjuter framtidstro.

Projektperioden. inom ramen för Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader Stockholmsbygd, är från 1 juli 2020 t o m maj 2021. Vi planerar redan för en förlängning.

_ _ _

Fotnot:

Projektet Björkö Konstnod stimulerar bygden genom att bygga broar mellan en skärgårdsbygd som nås kommunalt och den dynamiska samtidskonsten.

Föreningen Björkö Konstnod verkar för ateljéer till rimliga priser och är värd för Leaderprojektet Björkö Konstnod.