STARTSKOTT

Leader Stockholmsbygd och Jordbruksverket

I slutet av 2019 uppvaktade lokala björkökrafter ett flertal ateljéföreningar i regionen med frågan om de var intresserade att upprätta ateljéer i fd Björkö-Arholma Skola. Så gott som allt var i det skedet osäkert eftersom det inte fanns något avtal med ägaren. Men det fanns intresse och en arbetsgrupp och senare en ideell förening startades med syfte att skapa ateljéer på den aktuella platsen.

Strategiska vägval ledde fram till att en god möjlighet är, att gå via Leader som ser till lokalt ledd utveckling. Den självklara förankringen och underifrånperspektivet fanns i bygden, liksom strävan att vilja utvecklas och vara dynamisk. Här kombinerades föreningens ordinarie verksamhet med det vi kallar BKN pilot.  Den senare innehåller riktat program för boende i Väddöbyggden här ges möjlighet till konst inriktade kurser och föreläsningar men även andra resurser så som dropp-in arbetsplats, enklare digitalproduktionsstudio för video, fotografering samt sändningstudio för poddradio och video. Föreningens ordinarie verksamhet är riktad mot yrkesverksamma samtidskonstnärer.

Under våren 2020 hamnade samhället mitt i en pandemi och verksamhet samt tidsplan justerades för att fungera under de nya omständigheterna.  

Leader Stokholmsbygd har prioriterat Björkö Konstnod, Pilot ligger inom ramen för Leaderansökan målet är att etablera grunden för att föreningen ska kunna erbjuda ateljéer till samtidskonstnärer (nationellt och internationellt) till rimliga priser. Piloten omfattar att bygga upp ett lokalt nätverk, en mötesplats för konst, samhället och hållbarhetsfrågor/miljö/natur. Piloten erbjuder en dedikerat coworking space med internet via fiber (något som saknas till största del på Björkö). Samverkan med lokalsamhället är central och omfattar såväl privatpersoner, företag som föreningslivet. BKNs startskott (pilot) har även medfört att en god relation har byggts upp med Norrtälje kommun som äger de två fastigheterna.

Mer om föreningen >>>
Mer om Leader Stockholmsbygd och BKN >>>

Övergripande tidsplan sommaren 2020


Maj
- Leader Stockholmsbyggd beslutar att prioritera ansökan om projektmedel för pilot, ca 1 1/2 års projekttid. Ansökan sändes in av den i mars månad bildade föreningen Björkö Konstnod

Juni
- (inväntade kontrakt från Norrtälje Kommun)

Juli
- Omställning av lokaler

- Uppstart av fastigheterna

- Kontraktsskrivning, Föreningen Björkö Konstnod och Norrtälje Kommun
- Revidering av specifik tidsplanering, upprättande av arbetsgrupper mm
- Viss programverksamhet bla residens, samlingsutställning med Ateljérundan, Björkö hänget.
- Guidade visningar i små grupper av skolbyggnaderna och introduktion till BKN

- Sagostig för barn

- 3 ateljéer öppnar


Augusti

- Ytterligare ateljé öppnar

- En konst happening

- En konstnärs presentation

- En rad studiebesök på BKN (lokala företagare, Norrtälje Konsthall, politiker)

- Konstnärsmiddagar med inbjudna gäster från föreningen och bygden


September
- 5 Ateljéer öppna

- Officiellt besked från Jordbruksverket angående stöd.

- Utredning av värme och varmvatten

- Utredning villkor konstnärer och relationen konstnärer - projektet avslutas


BKN är möjligt via stöd från Leader Stockholm region >>>