GÅ MED OSS/WALK WITH US

PUBLIC WALK with WAP24 


Denna dag går vi Vikingaleden etapp 1 som också är ett stycke pilgrimsled. Vi gör detta i omvänd ordning, mao från hållplatsen Fjällbacka till Grisslehamn. Vi får ta del av vandring som konstnärliga metoder.  Juanma González leder oss i Pilgrimsvandring.  Ami Skånberg har hand om uppvärmningen i gång tekniken Suriashi och då vi kommer fram till Grisslehamn tar John Schuerman med oss i en vandring på plats. 

Datum:  21 maj

Tid:  08:10 Fjällbacka (Norrtälje sl 637, ankommer fr Älmsta 8.06)

Varaktighet: 1/2 dag (kan kompletteras med ytterligare vanding efter Grisslehamn för den som vill fortsätta)

Svårighetsgrad: lätt 

Längd: ca 8 km

Program

Denna dag är ägnad konst och gående vi är flera konstnärer som sträcker ut vår hand till andra konstnärer och nyfikna att vandra i lugnt tempo med oss.

1)  Ami Skånberg, Suriashi vid Fjällbacka busshållplats.

2)  Juanma González, pilgrimsleden/vikingaleden 8 km

3) John Schuerman intervention i Grisslehamn 

4) Gör en heldag och fortsätt till Singö alt gå Roslagsleden till Älmsta eller hoppa på bussen så blir det en halvdag.

Osa

Är du intresserad låt oss gärna veta så snart som möjligt. info @ bjorkokonstnod.se (ämnes rad: 21 maj)

Vi har per 6e maj 6 deltagare registrerade fler är välkomna!

Ta med

Trailsnacks, vatten, stadiga skor, badkläder, regnkläder
Vi lunchar i Grisslehamn (medhavd eller köp något på plats)

Click to make map larger

Nedan tider från Norrtälje, Björkö och Älmsta

Vikingaleden/Pilgrimsleden, Fjällbacka  mot Grisslehamn (karta o beskrivning), 8 km >>>

Roslagsleden, Grisslehaamn-Älmsta

Etapp 11 Grisslehamn - Sandviken 20 km >>>

Etapp 10  Sandviken - Älmsta 4 km >>>

Kalkyler visar att 25 km tar ca 3-5 timmar beroende på tempo och pauser.

Map from Naturkartan/Outdoormap >>>

Attending Artists

Juanma González, Marina Pugina, Jolene Mok,  Cliff Andrade, John Schuerman, Vincent Stangl, Ami Skånberg, Anna Viola Hallberg

If you are not an artist you are still welcome to join but please RSVP.

Pilgrim

Vikingaleden – en del av världens första pilgrimsled på hav och land. Sträckan är en del av den 120 mil långa sjö- och vandringsleden St Olav Waterway som går från Åbo – Åland – Grisslehamn – Harg – Älvkarleby och vidare norrut mot Trondheim i Norge. Den nya leden länkar samman tre länder och ett antal befintliga leder. 

Den 6 mil långa Vikingaleden, som binder samman Roslagsleden och Upplandsleden, invigs på den svenska sidan i Grisslehamn 2019.

The Viking Trail - part of the world's first pilgrimage route on sea and land. The route is part of the 120-mile St. Olav Waterway, which runs from Turku - Åland - Grisslehamn - Harg - Älvkarleby and onwards north to Trondheim in Norway. The new trail links three countries and a number of existing trails. The 6-mile Viking Trail, which connects the Roslagsleden and Upplandsleden trails, will be inaugurated on the Swedish side in Grisslehamn in 2019.

The Public Program "Walk with Us" is part of the WAP24 program at BKN.


I Samverkan med ABF NORRTÄLJE

Date: May 21, 2024
Duration: 1/2 day

Distance: 8 km

Time: 08:10 Fjällbacka

Departure from BKN with bus 636 at 07:17. Change in Älmsta to 637. (see bottom page for return schedule)

This day is dedicated to art and walking, we are several artists who extend our hand to other artists and the curious to walk at a leisurely pace with us.

Program
1) walk with  Ami Skånberg, Suriashi
2) walk with  Juanma González, pilgrimage trail/vikingaleden 8 km.
3) walk with John Schuerman (co-curator WAP24 June) (4x50) intervention in Grisslehamn.
4) Optional continue to Singö or walk Roslagsleden to Älmsta. Hope on the bus and go home.

What to bring
Trail snacks, water, sturdy shoes, swimwear, rainwear.
We will have lunch in Grisslehamn (bring or buy something on site).

Rsvp

Are you interested please let us know as soon as possible. info @ bjorkokonstnod.se (subject line: May 21)

WAP Curators and instigators  >>>

Ami  Skånberg & Anna Viola Hallberg.

WAP24 Co-Curators  >>>

John Schuerman WAP May-June Edition and Antonia Aitken is for August-September 

Research Catalogue, Expositions

WAP24 - to be published

WAP23 >>>

Below schedule for return to Björkö.