TAVLANS PLACERING TRÄD JUST FÖRE GÅNG BRON

ART WALK BKN

GENOM ATT KORSA DENNA BRO I SURIASHI INGÅR DU I VERKET "SURIASHI FÖR BJÖRKÖ"

Sommaren 2023 inleddes en serie där koreografen och konstnären Ami Skånberg går över broar.  Eftersom Skånberg har sin ateljé på BKN såg vi det som självklart att också använda denna lilla bro. 

Nedan får du dels instruktioner om hur du korsar bron för att ingå i konsthändelsen. Du kan även se versionerna från Bonn och Norrtälje. Båda tillkom i utställningssammanhang med BKN curator  Anna Viola Hallberg. I Norrtälje var det "Rännil - Konst i ån" och i Bonn var det inom ramen för "Becoming Landscape". 

Instruktions film i steget Suriashi samt förklaring till begreppet Suriashi.

Instruktion: Såhär går du Suriashi

  • Samla fötterna
  • Placera händerna på låren
  • Böj benen
  • Dra axlarna bakåt så att bröstkorgen öppnas. Rikta blicken i fjärran Ett steg, ett andetag.
  • Gå långsamt i 5 minuter.

Suriashi är en gångteknik som används i traditionell japansk dans och teater. Suriashi innebär en vandring med ens egna anmödrar och förfäder, vilket kan tolkas fritt: Den som går i suriashi gör det aldrig ensam. Vi går långsamt för att öka vår medvetenhet om platsen och varandra.

Detta verk av Ami Skånberg är baserat i en traditionell japansk gångteknik, Suriashi. Verket blir till då du långsamt korsar denna spång (bro) tillsammans med dina anmödrar och förfäder.

Inom Noh teater går dansaren/skådespelaren över en träbro innan denne äntrar scenen. Bron är en transformationsrymd mellan det gudomliga och det vardagliga.

Ami Skånberg är koreograf och lektor i dans på Stockholms Konstnärliga Högskola. Ami arbetar med med dansfilm, konstinterventioner och sceniskaframställningar. Hon har disputerat på den japanska gångtekniken suriashi på University of Roehampton, London. Ami är bosatt i Stockholm.

Mer om Ami Skånberg och Anna Viola Hallberg >>>

Dokumentation/Documentation. 

Suriashi för Norrtälje, 30 juni 2023. (Länk till verkinformaiton på Norrtälje kommuns webbsida >>>

Suriashi für Bonn, 11 augusti 2023 (länk till verk information DasEssenZimmer webbsida >>>

Suriashi för Björkö, medlemmar i  programmet "Walking As Practice" gick den 5 september för första gången över denna bro.