STUDIEBESKÖK PÅ BKN 2021


Eva  Rosén Lundkvist (kultursekreterare Norrtälje)
Kimberly Gustavsson (skapande skola Norrtälje)
Helen Hedensjö (konsthallschef, Norrtäje)
Syrelsen för Bygdegårdana Stockholm


STUDIEBESÖK PÅ BKN 2020

Daniel Torarp (Tomma Rum)
Torkel Andersson
Anders Ohlander