SEMIPERMANENT SKULPTURPARK

BKNs gula qr spår leder till mer information kring de semi permanenta skulpturerna. Det är processbilder, videor där konstnärerna berättar eller informativa texter om och kring verken.

Verken är gjorda av olika konstnärer men har det gemensamt att de till största del är av återvunnet eller hittade material. Skulpturspåret kommer att få nytillskott och några kommer att falla bort. Basplatserna är markerade på kartan men det är möjligt att ni hittar ytterligare tillskott. De är alla markerade med gult tak på skylten.  Premiären för den semipermanenta skulpturparken: juli 2021.