För bästa upplevelse använd hörlurar och helskärmsläge!

Fem olika spellistor kan du fånga in i serien Friendly Parasite

Bollplanket/Grillplatsen
Gaveln mot förskolan

Bersån
Bänken utanför träslöjden
Flaggstången

Totalt är det fem spellistor och vardera har 5 spår.

Serien baseras på verket Friendly Parasite av den belgiska konstnären Aurike Quintelier.