För bästa upplevelse använd hörlurar och helskärmsläge!

Dokumentation av Friendly Parasite mars 2021.

Du kan lyssna till alla berättelser genom BKNs QR spår. Du finner tavlorna på nedanstående ställen:

Bollplanket/Grillplatsen
Gaveln mot förskolan

Bersån
Bänken utanför träslöjden
Flaggstången

Totalt är det fem spellistor och vardera har 5 spår.

Serien baseras på verket Friendly Parasite av den belgiska konstnären Aurike Quintelier.