FRIENDLY PARASITE

QR-SPÅR (blå) – Berättelser insamlade på Björkö under våren 2021 av den belgiska konstnären Aurike Quintelier. Ursprungligen var de placerade i skulpturer och spelades upp då en person lutade sig in mot objektet för att lyssna. Här är berättelserna presenterade som ljudfiler som lyssnaren når via platsspecifika qr-koder. Fem spellistor/stationer representerar en skulptur vardera. Dessutom är sångerna utlyfta i en sjätte station, den sitter på staketet vid förskolan.


Lyssna gärna på dem i valfri ordning!
Berättarröst och -sång: Åsa Öhrn

Qr-spåret är producerat av BKN i samverkan med konstnären.


 
 
. . .