DEMORKATI

 

BKN arbetar aktivt med demokratifrågor genom hela verksamheten. I bland vänder vi blicken mot konstnärer i andra delar av världen. 

BKN  värnar om alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer. Vi tar tydligt avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet. Kunskap om demokratin är en förutsättning för delaktighet,
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
  • bidra till ett gott samtalsklimat och en god människosyn i samhället.

Den 14 mars ansluter vi till 100 Projector Fighters som verkar för "light and democracy". På fredagar kl 19 visar vi de nya videor vi fått skickade till oss.


Fotnot: BKNs curator har arbetat med konstnärer i Yangon sedan 2017 och genom denna kanal har relationen uppstått.

BKNs styrelse har beslutat att ansluta till den nationella deklarationen för en stark demokrati >>>

Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer. Vi tar tydligt avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.


Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet. Kunskap om demokratin är en förutsättning för delaktighet,
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
  • bidra till ett gott samtalsklimat och en god människosyn i samhället.