ATELJÉRUNDAN 2022

Björkö Konstnod är platsen för Björkö Ateljérundas grupputställning. Samtidigt öppnar BKN konstnärer upp sina ateljéer och vi har annan pågående utställningen "AV BERG". Mer information följer.
Datum: 22 - 24 juli 2022Medverkar från BKN

Ösa Öhrn, ateljé 11

Derek Oliver, Anna Wallander, Patricio Salinas,  ateljé 3

Naomi Nowak, ateljé 1

Lola Munes utanför köket

Samma helg håller sommarutställningen, Lycksalighetens ö, extra öppet

BKN kör för första gången Väggen, vår variant av den legendariska utställningen planket.
vill du vara med kontakta Patricio Salinas fotokurs@bjorkokonstnod.se

Huvudarrangör Björkö-Arholma Hembygdsförening >>>